Team Global hälsa, omvårdnad och hållbar utveckling

Vår forskning omfattar global hälsa, omvårdnad och hållbar utveckling och har särskilt fokus på mödrahälsa ur ett låginkomstlands perspektiv. Global hälsa är tvärvetenskapligt och inkluderar både hälsoutmaningar i ett internationellt perspektiv och lokala utmaningar inom hälso- och sjukvårdssystemet. Miljörelaterad hälsa är en viktig del.

Omvårdnad tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. Evidensbaserad kunskap på både individ-, grupp- och samhällsnivå används för att säkerställa patientsäkerhet, kvalitativ vård och för att förebygga ohälsa. Hållbar utveckling definieras (Bruntlandkommissionen 1987) som utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Här inkluderas hälsa, omvårdnad och hälsosam miljö, men också ekonomisk och social välfärd.

Aktuellt gemensamt projekt

Globala målen för hållbar utveckling. Logga

För närvarande samordnar detta team ett forskningsnätverk om förebyggande mödrahälsovård i Uganda, med samarbetspartner i Jordanien och i South Africa (VR-supported).

Gruppledare

Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Gruppmedlemmar

Åsa Craftman

Adjunkt
08-52483824
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Edward Kumakech

Anknuten till Forskning
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Thivhulawi Malwela

Forskningskopplad
Omvårdnad
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Hana Taha

Anknuten till Forskning
Omvårdnad
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle