Ambulerande omvårdnad

Ambulerande omvårdnad är mångfacetterad och inkluderar den delen av hälso- och sjukvårdens verksamheter som finns utanför etablerade vårdenheter som sjukhus och primärvård.

Projektgruppsledare

Profile image

Anna Carin Wahlberg

Universitetslektor
Profile image

Veronica Lindström

Anknuten till Forskning

Projektgruppens medlemmar

Annika Alm-Pfrunder

Anknuten till Undervisning/Handledning
08-524 839 08

Silje Gustafsson

Universitetslektor, Luleå tekniska universitet

https://www.ltu.se/staff/s/silgus-1.57801

Sara Heldring

Adjunkt & doktorand Sophiahemmet högskola, Institutionen för hälsofrämjande vetenskap

Mats Holmberg

https://lnu.se/personal/mats.holmberg/ 

Profile image

Klara Jepsen

Adjungerad Adjunkt
Profile image

Jakob Lederman

Anknuten till Undervisning/Handledning;Adjunkt

Jonas Wihlborg

https://portal.research.lu.se/sv/persons/jonas-wihlborg

Forskningsområde

Ambulerande omvårdnad är mångfacetterad och inkluderar den delen av hälso- och sjukvårdens verksamheter som finns utanför etablerade vårdenheter som sjukhus och primärvård. Omvårdnad utgår från en humanistisk värdegrund och etik för vårdande och tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. Kunskap inom huvudområdet används på individ-, grupp- och samhällsnivå. Området bygger på omvårdnadens grundläggande vetenskapliga grund och på evidensbaserad kunskap för att säkerställa patientsäkerhet och kvalitativ vård.

Ambulerande omvårdnad berör en eller flera personer som söker och får vård för presumtiva och/eller befintliga hälsoproblem. Då en person med hälsoproblem ofta rör sig mellan olika vårdformer; sjukvårdsrådgivning 1177, larmsamtal-112, ambulanssjukvård, öppna mottagningar och hemsjukvård så utförs den ambulerande omvårdnaden vid både fysiska kontakter, via telefon och vid videomöten. Forskning inom ambulerande omvårdnaden inkluderar förebyggande vård, stöd för egenvård vid hälsoproblem, bedömning av akuta vårdbehov, vårdkedjor och samordning av vård, samt stöd vid livets slut i hemmet.

Aktuellt gemensamt projekt

Rätt resurs i rätt tid till rätt vårdnivå (RRTV)

Vid akut sjukdom eller skada ringer människor nödnumret 112, en bedömning av samtalet genomförs och vid behov larmas ambulans ut till vårdsökande. Av alla 112 samtal där en ambulans inte larmas ut (ca 1,2 miljoner samtal) hänvisas de vårdsökande ibland till annan vårdnivå eller till annat transportsätt. Vad som händer de vårdsökande efter 112-samtalet är till stor del ett outforskat område. Projektets övergripande syfte är därför att studera vad som händer med den vårdsökande under de första 72 timmarna efter kontakt med 112 samt hur detta upplevs, utifrån den vårdsökandes perspektiv. Kvalitativa och kvantitativa studiedesigner är planerade för att besvara syftet. Resultaten från studierna kommer att bidra till kunskap om hur en förändring av arbetssätt och organisation kan utformas för att individen samlade behov ska vara utgångspunkt för den vård som erbjuds.

Se vidare projektbeskrivningar i respektive personprofil inom projektgruppen. 

AK
Innehållsgranskare:
Annica Karlsson
2023-02-13