Team Global hälsa och hållbar utveckling

Vår forskning omfattar global hälsa, omvårdnad och hållbar utveckling och har särskilt fokus på mödrahälsa ur ett låginkomstlands perspektiv. Global hälsa är tvärvetenskapligt och inkluderar både hälsoutmaningar i ett internationellt perspektiv och lokala utmaningar inom hälso- och sjukvårdssystemet. Miljörelaterad hälsa är en viktig del.

Omvårdnad tar sin utgångspunkt i människans upplevelser, reaktioner och behov i sin livssituation. Evidensbaserad kunskap på både individ-, grupp- och samhällsnivå används för att säkerställa patientsäkerhet, kvalitativ vård och för att förebygga ohälsa. Hållbar utveckling definieras (Bruntlandkommissionen 1987) som utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Här inkluderas hälsa, omvårdnad och hälsosam miljö, men också ekonomisk och social välfärd.

Aktuellt gemensamt projekt

Globala målen för hållbar utveckling. Logga

För närvarande samordnar detta team ett forskningsnätverk om förebyggande mödrahälsovård i Uganda, med samarbetspartner i Jordanien och i South Africa (VR-supported).

Gruppledare

Omv enhet 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Gruppmedlemmar

Beth Maina Ahlberg

Professor Emerita in Global Health

Staffan Bergström

Professor Emeritus/Emerita
Neonatologi, Obstetrik, Gynekologi och Reproduktiv hälsa
K6 Kvinnors och barns hälsa

Owolabi Bjälkander

Forskare

Åsa Craftman

Lektor
08-52483824
Omv enhet 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Bita Eshraghi

Doktorand
Kvinnosjukvård,Epstein
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Susanne Guidetti

Professor/arbetsterapeut
HELD
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Nina Gårevik

Adjunkt
08-524 83710
Omv enhet 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Omar Hawajri

Adjunkt
Omv enhet 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Atika Khalaf

Anknuten till forskning

Kristianstad University

Asli Kulane

Lektor
08-524 833 88
Burström
K9 Global folkhälsa

Gunilla Lilja

Adjunkt
83808
Omv enhet 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Sonto Maputle

Anknuten till forskning

Venda University

Lena Marions

Anknuten till Forskning
Kvinnosjukvård,Epstein
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset
Everyday Matters
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Aisha Nalusiba

Anknuten till forskning
+46704555377

Region Stockholm

Faith Nawagi

Anknuten till forskning

RN, BSN, PGC Clin Epi, MIPH

Ph.D. HPE  Scholar

Kampala, Uganda

Zada Pajalic

Professor, Dr Med Sci, PhD
+47 457 332 43

ICT/Välfärdsteknologi

Martin Söderberg

Anknuten till forskning
+46736721305

PhD, sociolog Migrationsverket Malmö 

Hana Taha

Anknuten till Forskning
Vanja Berggren
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
VB
Innehållsgranskare:
Annica Karlsson
2023-02-13