Skip to main content

Personer med kognitiv nedsättning som teknikanvändare

Syftet med forskningen i detta projekt är att utveckla ny kunskap om förutsättningarna för teknikanvändning hos personer som lever och åldras med kognitiv funktionsnedsättning (MCI, demens, förvärvad hjärnskada, utvecklingsstörning) i relation till de krav som tekniken ställer på användarna. Målet är att generera ny kunskap om samspelet mellan teknikanvändare i olika miljöer och hur detta kan influera deras delaktighet, livsstil och hälsa.

En databas har skapats med data om förmågan att använda teknik hos personer med och utan kognitiv funktionsnedsättning av olika ursprung och grad. Longitudinella studier, studier i andra länder samt interventionsstudier är inkluderade. I delprojektet ingår också en pilot där vi kommer att pröva riktlinjer som är under uppbyggnad, med syftet att stödja och underlätta teknikanvändning hos äldre med MCI eller demens (Malinowskys projekt). Projektet omfattar också studier av s.k. e-hälsa teknik och studier i samarbete med minnesmottagningen i Mölndal/Sahlgrenska Akademin.

Ledare

Louise Nygård tillsammans med Camilla Malinowsky, och Anders Kottorp (Malmö Universitet)

Medarbetare

På KI: Lena Rosenberg, Anna Brorsson, Annika Öhman, Ann-Helen Patomella, Ove Almkvist, Stockholm University/KI, samt tidigare Charlotta Ryd och Monica Hällgren, Brittmari Uppgard, Cecilia Bråkenhielm Olsson, Mandana Fallahpour och Annicka Hedman. Studenter vid arbetsterapeututbildningen.

Utanför KI: Professor Rumi Tanemura’s forskargrupp vid Kobe University, Japan; Manuela Ferreira i Portugal; Torhild Holte i Norge, Tina Helle med medarbetare i Ålborg, Danmark; Meryl Lovarini i Australien; Anders Wallin och hans medarbetare, Sahlgrenska akademin; Maria Larsson-Lund, Luleå Tekniska Universitet (LTU).

Doktorander

Elin Pettersson, Sarah Wallcook, Sophie Gaber (se också INDUCT på KI)

Finansiärer

FORTE, Vetenskapsrådet (VR), EU Marie Slodowska Curie ETN.

Tidigare även Swedish Brain Power (SBP), Nationella Forskarskolan i Vård (NFV), Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V), Stockholms Läns Landsting (ALF).

Se också följande projekt på CACTUS hemsida: INDUCT på KI.