Personer med kognitiv nedsättning som teknikanvändare

This page in English

Syftet med forskningen i detta delprojekt är att utveckla ny kunskap om förutsättningarna för teknikanvändning hos personer som lever och åldras med kognitiv funktionsnedsättning (MCI, demens, förvärvad hjärnskada, utvecklingsstörning) i relation till de krav som tekniken ställer på användarna. Målet är att generera ny kunskap om samspelet mellan teknikanvändare i olika miljöer och hur detta kan influera deras delaktighet, livsstil och hälsa.

En databas har skapats med data om förmågan att använda teknik hos personer med och utan kognitiv funktionsnedsättning av olika ursprung och grad. Longitudinella studier, studier i andraländer samt interventionsstudier är inkluderade. Projektet rymmer också studier av s.k. e-hälsa teknik och studier i samarbete med Swedish Brain Power konsortiet (t.ex. minnesmottagningen i Mölndal/Sahlgrenska Akademin).

Ledare

 Louise Nygård tillsammans med Camilla Malinowsky, och Anders Kottorp (UIC, USA)

Medarbetare

På Karolinska Institutet

Lena Rosenberg, Mandana Fallahpour, Annika Öhman, Annicka Hedman, Ann-Helen Patomella, Brittmari Uppgard, Cecilia Bråkenhielm Olsson

Utanför Karolinska Institutet

Professor Rumi Tanemura’s forskargrupp vid Kobe University, Japan, Manuela Ferreira i Portugal, Torhild Holte i Norge, Tina Helle, Eva Waehrens & deras medarbetare i Danmark, Meryl Lovarini i Australien, Anders Wallin, Sahlgrenska akademin, Maria Larsson-Lund Luleå Tekniska Universitet.

Doktorander

Charlotta Ryd, Monica Hällgren, Elin Pettersson

Finansiärer

FORTE, Vetenskapsrådet (VR), Swedish Brain Power (SBP), Nationella Forskarskolan i Vård (NFV), Strategiska Forskningsområdet Vård (SFO-V), Stockholms Läns Landsting (ALF).

Se också följande projekt på CACTUS hemsida: INDUCT