Skip to main content

Forskning vid sektionen för klinisk geriatrik

Vi bedriver patientnära och kliniskt orienterad forskning på äldre patienter och det sker i nära samarbete med Tema Åldrande vid Karolinska universitetssjukhuset.

En stor del av forskningen rör personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar, men vi bedriver även forskning om Parkinsons sjukdom och stroke. Dessutom har vi fokus på äldre och läkemedel, prevention samt geriatrisk skörhet.

Forskargrupper vid sektionen

Gruppledare Forskningsgrupp och projekt
Linda Björkhem-Bergman Linda Björhem-Bergmans forskningsgrupp i palliativ medicin
Agneta Nordberg Nordberg Translationell Molekykär Imaging Lab
Taher Darreh-Shori Darreh-Shoris Lab/grupp
Dorota Religa Demens och multisjuklighet
Eric Westman Westman hjärnavbildningsgrupp
Lars-Olof Wahlund

Wahlunds forskargrupp - Frontalloberna och kognitiv svikt

Miia Kivipelto
Maria Eriksdotter Maria Eriksdotters forskargrupp

Alla medarbetare och övrig forskning

Alla våra medarbetare vid sektionen och forskning vi utför som inte ingår i forskargrupperna ovan beskrivs på forskarens egen profilsida.

Avhandlingar från sektionen

Avhandlingar som publicerats från sektionen listade årsvis (PDF). De går även att söka fram via Karolinska Institutets bibliotek.