Forskarnätverk för Neurorehabilitering

Kliniknära forskning inom neurologisk rehabilitering

Forskarnätverket för Neurorehabiliterng har sitt fokus på kliniknära forskning inom neurologisk rehabilitering och med en bas på rehabcentret Aleris Rehab Station,  Nätverket har mer än 20 års kontinuerlig aktivitet vid KI och NVS.

Forskningen inbegriper hela livsspannet från barn och ungdomar till vuxna och äldre. Den spänner från livskvalitets perspektiv till epidemiologiska och kliniska behandlingsstudier. Forskningen är person-centrerad och syftar till att utveckla rehabilitering samt livsförutsättningar och funktionsnivå för personer med olika neurologiska skador och sjukdomar.

Gruppens fokus ligger på ryggmärgsskadeforskning men även MS studeras. Nätverket har decennier av omfattande forskning inom fältet ryggmärgsskaderehabilitering och därmed en ledande ställning i Sverige.

Gruppen samverkar också med andra nationella och internationella forskargrupper i fältet.

Personer som ingår i forskarnätverket Neurorehabilitering

Kerstin Wahman
Claes Hultling
Tobias Holmlund
Fredrik von Kieseritzky
Åke Seiger
Inka Löfvenmark
Marika Augutis
Elisabeth Carlsson Farrelly
Emelie Butler Forslund
Jonas Gripenland

 

AE
Innehållsgranskare:
Anette Eidehall
2022-09-23