Skip to main content

Klinisk genetik

Vi studerar genetiskt betingade sjukdomar på molekylär nivå för att förstå uppkomstmekanismer och tillämpa ny kunskap i genetisk diagnostik. Våra huvudintressen är utvecklingsavvikelser och missbildningar i centrala nervsystemet hos barn, eksem, ärftliga immundefekter och leukemier.

Forskargruppsledare

AK
Amalia Kewenter
2019-05-23
Lilian Pagrot