Klinisk genetik

Vi studerar genetiska sjukdomar på molekylär nivå i en translationell forskningsmiljö. Våra övergripande mål är att bättre förstå underliggande sjukdomsmekanismer, tillämpa ny kunskap inom genetisk diagnostik, förbättra prognosbedömning och utveckla nya behandlingsstrategier. Forskargruppen består av fyra team inriktade på olika hematologiska maligniteter, framför allt kronisk lymfatisk leukemi och lymfom, pediatrisk akut lymfatisk leukemi, metabola bensjukdomar, samt cancergenetik.

Nyheter Klinisk genetik