Anders Kämpe

Anders Kämpe

Anknuten till Forskning
E-postadress: anders.kampe@ki.se
Besöksadress: Karolinska Institutet, BioClinicum J10:20, Visionsgatan 4, 17164 Solna
Postadress: K1 Molekylär medicin och kirurgi, K1 MMK Klinisk genetik, 171 76 Stockholm

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

  • Den finska studien SUPER: Att undersöka vanliga och ovanliga genetiska varianters påverkan på psykossjukdomar genom användandet av genetiskt isolerade populationer kombinerat med nationella sjukvårds- och registerdata.
    Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF)
    4 August 2021 - 1 August 2024

Anställningar

  • Anknuten till Forskning, Molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2023-2026
  • Anknuten till Forskning, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2024-2025

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, 2020

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI