Genomic Medicine Sweden

GMS är ett samverkansprojekt mellan flera samhällsaktörer; hälso- och sjukvården, universitet med medicinsk fakultet, SciLifeLab, näringslivet och patientföreningar. Projektet ska stärka precisionsmedicin över hela landet genom implementering av storskaliga sekvenseringstekniker och genomik inom hälso- och sjukvården. Målet är förbättrad sjukvård, att stärka svensk forskning inom området, och att vara en grogrund för innovation och samverkan med industrin.