Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden (GMS) initiativet syftar till att stärka precisionsmedicin över hela landet. Detta görs genom implementering av storskaliga sekvenseringstekniker och genomik inom hälso- och sjukvården, vilket kommer att leda till förbättrad sjukvård, stärkt svensk forskning inom området samt utgöra en grogrund för innovation och samverkan med industrin.

GMS genomförs som ett brett samverkansprojekt mellan olika aktörer i samhället; hälso- och sjukvården, universitet med medicinsk fakultet, SciLifeLab, näringslivet och patientföreningar. GMS består av 14 parter från Sveriges sju universitetslandsting/regioner samt tillhörande medicinska fakulteter.

Genetik