Institutionen för medicin i Huddinge bedriver grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom ett brett medicinskt verksamhetsfält, täckande samtliga internmedicinska specialiteter, infektion och hudsjukdomar. Institutionen består av sju avdelningar med totalt cirka 60 forskargrupper, samt tre centrumbildningar. Vi ger också ett flertal kurser inom läkarprogrammet samt ansvarar för kompletterande utbildning för läkare med examen utanför EU/EES och Schweiz (KUL) och bedriver omfattande forskning och utveckling kring medicinskt lärande. Vår vision är att vara ledande inom medicinsk forskning och undervisning.