Medicinvetarna: #110: Vad är diabetes?

Diabetes är inte en sjukdom utan flera som ger liknande symtom. Orsakerna bakom sjukdomarna varierar och är delvis oklara. Men generna påverkar risken att drabbas, särskilt vid typ 2-diabetes. Hör professor Mikael Rydén reda ut vad vi vet om riskfaktorer, utbredning och nya behandlingar.

Professor Mikael Rydén. Foto Andreas Andersson
Professor Mikael Rydén. Foto Andreas Andersson

Diabetes är en mycket vanlig sjukdom, särskilt den form som kallas typ 2.  

– Det är en folksjukdom. Ärftlighet och övervikt är de viktigaste riskfaktorerna: Om dina föräldrar har typ 2-diabetes och du själv har ett midjemått över en meter, då kommer du med största sannolikhet utveckla typ 2-diabetes, det behövs inga krångliga test, säger Mikael Rydén, professor i klinisk och experimentell fettvävsforskning vid institutionen för medicin i Huddinge, Karolinska Institutet.

Hans forskning handlar om fettväven och hur den hänger ihop med insulinresistens, typ 2-diabetes, åderförkalkning, polycystiskt ovarialsyndrom och flera andra sjukdomar. Han påpekar att de gener som är kopplade till ökad risk för diabetes troligen varit fördelaktiga ur ett evolutionärt perspektiv.  

– För hundra eller tvåhundra år sedan var dessa gener, som vi idag kallar riskgener, troligtvis viktiga för överlevnad, säger Mikael Rydén.

I avsnitt 110 av KI:s podcast Medicinvetarna sammanfattar han det viktigaste du behöver veta om de olika formerna av diabetes – och lite till. Exempelvis att känsligheten för typ 2-diabetes varierar mycket geografiskt, att typ 2-diabetes faktiskt är mer ärftligt än typ 1-diabetes och att kissa på en myrstack kan avslöja om du drabbats. Med mera.    

I avsnittet svarar även Andreas Olsson, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet på lyssnarfrågan om vad som händer i kroppen när man blir rädd.

Läs mer om ämnet

CO
Innehållsgranskare:
2023-01-02