Forskarutbildning vid MedH

Institutionen för medicin, Huddinge bedriver forskarutbildning i ett flertal forskningsfält inom ämnet medicinsk vetenskap. För närvarande har vi cirka 100 doktorander.

För dig som doktorand vid MedH

För dig som handledare vid MedH