Forskarutbildning vid MedH

Institutionen för medicin i Huddinge bedriver forskarutbildning i ett flertal forskningsfält inom ämnet medicinsk vetenskap. För närvarande har vi cirka 100 doktorander. Forskarutbildning för att erhålla doktorsexamen vid Karolinska Institutet motsvarar fyra års heltidsstudier. Kurser eller planerade utbildningsaktiviteter ska utgöra 20 veckor, medan den större delen av tiden innebär praktiskt arbete i ett forskningsprojekt.