Skip to main content

Lärare och medarbetare

Om du har frågor om utbildning eller våra kurser finns här samlat alla kontaktpersoner för grund- och forskarutbildning på MEB.

Grundutbildning

Riitta Möller

Grundutbildningsansvarig (GUA), Programdirektor

Administration

Jeanette Danielsson

Utbildningshandläggare

Kristina Leif

Utbildningsadministratör

Kursansvariga

Annika Wallberg

Kursansvarig, kursen Examensarbete i medicin, termin 8, Läkarprogrammet, kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi, termin 5, Läkarprogrammet Momentansvarig, VetU termin 1, kursen Upptakten, Läkarprogrammet

Lärare

Erik Pettersson

Forskarassistent

Forskarutbildning

Paul Lichtenstein

Studierektor, professor

Administration

Alessandra Nanni

Utbildningsadministratör

Gunilla Nilsson Roos

Utbildningsadministratör

Lärare

Fang Fang

Forskare
852486131

Johan Giesecke

Professor emeritus