Lärare och medarbetare

This page in English

Grundutbildning

Grundutbildningsansvarig (GUA), Programdirektor

Lektor/överläkare

Riitta Möller

Telefon: 08-524 867 59
Enhet: C8.MEB.Möller
E-post: Riitta.moller@ki.se

Administration

Utbildningshandläggare

Jeanette Danielsson

Telefon: 08-524 822 94
Enhet: C8.MEB.Möller
E-post: Jeanette.Danielsson@ki.se

Utbildningsadministratör

Kristina Leif

Telefon: 08-524 823 41
Enhet: C8.MEB.Möller
E-post: kristina.leif@ki.se

Kursansvariga

Lektor

Annika Wallberg

Telefon: 08-524 878 03
E-post: Annika.Wallberg@ki.se

Kursansvarig, kursen Examensarbete i medicin, termin 8, Läkarprogrammet, kursen Medicinsk vetenskaplig metodologi, termin 5, Läkarprogrammet
Momentansvarig, VetU termin 1, kursen Upptakten, Läkarprogrammet

Lärare

Professor

Jonas Ludvigsson

Telefon: 08-524 823 56
Enhet: C8.MEB.Ludvigsson
E-post: Jonas.Ludvigsson@ki.se

Forskarassistent

Erik Pettersson

E-post: erik.pettersson@ki.se

Forskare

Maria Shoshan

Telefon: 08-517 754 60
Enhet: Forskargrupp Shoshan, Maria
E-post: Mimmi.Shoshan@ki.se

Forskarutbildning

Studierektor

Professor

Paul Lichtenstein

Telefon: 08-524 874 24
Enhet: C8.MEB.Lichtenstein
E-post: Paul.Lichtenstein@ki.se

Administration

Utbildningsadministratör

Alessandra Nanni

Telefon: 070-710 58 17
Enhet: C8.MEB.Lichtenstein
E-post: Alessandra.Nanni@ki.se

Utbildningsadministratör

Gunilla Nilsson Roos

Telefon: 08-524 822 93
Enhet: C8.MEB.Lichtenstein
E-post: gunilla.nilsson.roos@ki.se

Lärare

Lektor

Rino Bellocco

Telefon: 08-524 861 83
Enhet: C8.MEB.Bellocco
E-post: Rino.Bellocco@ki.se

Professor

Matteo Bottai

Telefon: 08-524 870 24
Enhet: Biostatistik
E-post: matteo.bottai@ki.se

Lektor

Mark Clements

Telefon: 08-524 820 23
Enhet: C8.MEB.Clements
E-post: mark.clements@ki.se

Forskare

Fang Fang

Telefon: 852486131
Enhet: C8.MEB.Fang Fang
E-post: Fang.Fang@ki.se

Professor emeritus

Johan Giesecke

E-post: Johan.Giesecke@ki.se

Lektor

Keith Humphreys

Telefon: 08-524 868 87
Enhet: C8.MEB.Humphreys
E-post: Keith.Humphreys@ki.se

Forskare

Patrik Magnusson

Telefon: 08-524 823 53
Enhet: Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB), C8
E-post: Patrik.Magnusson@ki.se

Forskare

Arvid Sjölander

Telefon: 08-524 838 59
Enhet: C8.MEB.Sjölander
E-post: Arvid.Sjolander@ki.se

Utbildningsprogram