Lärare och medarbetare

Om du har frågor om utbildning eller våra kurser finns här samlat alla kontaktpersoner för grund- och forskarutbildning på MEB.

Grundutbildning

Maila oss gärna med dina frågor på eduadmin@meb.ki.se

Riitta Möller

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Administration

Jeanette Danielsson

Utbildningshandläggare

Anna Hedman

Kursansvarig
08-524 852 85

Kristina Leif

Utbildningsadministratör

Ebba Lindqvist

Kursansvarig

Lärare

Erik Pettersson

Senior forskare

Maria Shoshan

Anknuten till Undervisning/handledning

Forskarutbildning

Paul Lichtenstein

Studierektor, professor

Mark Clements

Vice studierektor

Fredrik Wiklund

Vice studierektor

Administration

Alessandra Nanni

Utbildningshandläggare

Gunilla Nilsson Roos

Utbildningsadministratör

Lärare

Rino Bellocco

Gästprofessor

Patrik Magnusson

Senior forskare
GN
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2023-09-25