Utbildning vid MEB

Vi ger kurser både på grund- och doktorandutbildningsnivå i epidemiologi och biostatistik och ansvarar för utbildning inom psykologi- och läkarprogrammet.