Ebba Lindqvist

Ebba Lindqvist

Adjungerad Adjunkt | Anknuten till Forskning | Docent
E-postadress: ebba.lindqvist@ki.se
Besöksadress: ,
Postadress: C8 Medicinsk epidemiologi och biostatistik, C8 MEB II Möller, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är docent i kirurgi och arbetar som plastikkirurg och sektionschef på
  Bröstsektionen, Verksamhetsområde Kirurgi, Södersjukhuset.
  Min pågående forskning kretsar kring kliniska utfallsmått efter kirurgi
  för bröstcancer, sarkom och underbenstrauma, samt epidemiologiska studier
  inom samma områden. Jag handleder doktorander och läkarstudenter samt
  undervisar i vetenskaplig metodologi på Karolinska Institutet.
  San Michele-Stipendiat, Stiftelsen San Michele, oktober 2021
  Ledamot i juryn för Årets artikel, Läkartidningen, 2014 - 2021
  Reviewer, flertalet vetenskapliga tidskrifter, 2013 - pågående
  Bästa föreläsare, Studentvald kurs Rekonstruktiv plastikkirurgi, 2018,
  2019, 2020
  Vinnare av resestipendium för högkvalitativt abstrakt, European Hematology
  Association, årlig kongress, Milano, juni 2014
  Vinnare av resestipendium för högkvalitativt abstrakt, American Society of
  Hematology, årlig kongress, New Orleans, december 2013
  Stipendiat, Clinical Scientist Training Programme (CSTP), tidigare MD/PhD
  Programme, Karolinska Institutet, Stockholm
  Fellowship i plastikkirurgi, Unit of Plastic Surgery, Edinburgh, Skottland.
  2021
  ST-utbildning i rekonstruktiv plastikkirurgi, Karolinska
  Universitetssjukhuset. 2015 - 2020
  Doktorsavhandling i epidemiologi, Karolinska Institutet. 2013 - 2017
  Sjukvårds- och näringslivsmanagement för blivande läkare, Karolinska
  Institutet. 2011 - 2012
  Läkarprogrammet, Karolinska Institutet. 2007 - 2012

Forskningsbeskrivning

 • 2023 - Självständig forskning som docent på Institutionen för Klinisk
  forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI-SöS). Klinisk och
  epidemiologisk forskning inom bröstcancer, sarkom och underbenstrauma.
  2022 - Forskning som självständig forskare på Institutionen för Klinisk
  forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI-SöS). Klinisk och
  epidemiologisk forskning inom bröstcancer, sarkom och underbenstrauma.
  2017 - 2021 - Forskning på postdoc-nivå på Institutionen för Molekylär
  Medicin och Kirurgi (MMK). Klinisk forskning på utfallsmått efter kirurgi
  för malignt melanom, trycksår och könsbekräftande kirurgi, samt
  epidemiologiska studier inom samma områden.
  2013 - 2017 - Doktorsavhandling i epidemiologi vid Institutionen för
  Medicin, Solna (MedS). Epidemiologisk forskning med fokus på multipelt
  myelom och dess förstadium monoklonal gammopati av oklar signifikans (MGUS).
  För mina forskarstudier erhöll jag MD/PhD-stipendiet (CSTP) från
  Karolinska Institutet.

Undervisning

 • Som adjungerad adjunkt på Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och
  Biostatistik (MEB) är jag bland annat kursledare och examinator för kursen
  Medicinsk Vetenskaplig Metodologi, termin 5, Läkarprogrammet. Jag är också
  koordinator för en grupp studenter på kursen Examensarbete i medicin,
  termin 8, Läkarprogrammet, samt examinator på samma kurs.
  Jag har många års erfarenhet av att hålla i och arrangera föreläsningar,
  workshops och seminarier, och av att kliniskt handleda läkarstudenter,
  AT-läkare och ST-läkare inom kirurgi, plastikkirurgi och trauma. Tidigare
  har jag varit lärare på KI:s interprofessionella utbildningsdagar (IPL)
  samt undervisat i anatomi och neurovetenskap.
  *Pedagogisk utbildning*
  Workshop i Entrustable Professional Activities, Association for Medical
  Education Europe, Lyon. Augusti 2022
  Utveckling av bedömning av ST-läkare i klinisk verksamhet, Karolinska
  Universitetssjukhuset i samarbete med ACGME. September-december 2020
  Läkarprogrammets utbildning i digital examination på distans, Karolinska
  Institutet. April 2020
  Att bedöma ST-läkare i klinisk verksamhet, Karolinska
  Universitetssjukhuset. September 2019
  Introduktionskurs för doktorandhandledare, Karolinska Institutet. Maj 2019
  Grundläggande högskolepedagogik, Karolinska Institutet. Juni 2018

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet, 2022-2025
 • Adjungerad Adjunkt, Medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, 2022-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Kirurgi, Karolinska Institutet, 2023
 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet, 2017
 • Läkarexamen, Karolinska Institutet, 2013

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI