Utbildning på grund och avancerad nivå vid MEB

Institutionen bedriver utbildning grund och avancerad nivå på läkarprogrammet och biomedicinprogrammet på KI.

MEB är kursansvarig för kursen Biostatistik på Mastersprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna. Därtill kommer MEB att ha kursansvar för 5 kurser på Mastersprogrammet i biostatistik och datavetenskap: Biostatistik 1, Biostatistik 2, Överlevnadsanalys med tillämpningar inom medicin, Studiedesign och analys i medicin forskning och Examensarbete. MEB ger också uppdragsutbildningar.

Det är prefekten vid respektive institution som ansvarar för att utbildningsuppdraget genomförs såsom det beställts av programnämnden. En institution som är kursgivande institution är ansvarig för kursen som helhet. Kurser genomförs vanligen i samverkan mellan flera institutioner och den kursgivande institutionen har ett administrativt samordnande ansvar.

För mer information om de utbildningsuppdrag som MEB utför se respektive kurswebb.

Grundutbildningsansvarig (GUA)

Profile image

Riitta Möller

Universitetslektor/Överläkare

Läkarprogrammet

På det nya 6-åriga läkarprogrammet är MEB medverkande institution på kurserna Basvetenskap 1 och Basvetenskap 5 och har undervisning i biostatistik och vetenskaplig kommunikation.

MEB kommer också vara ansvarig för kursen Medicinsk vetenskaplig teori och metod (MVTM) som genomförs under de sista 3 veckorna på termin 6 och är på grundnivå omfattande 4.5 högskolepoäng.

Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig fördjupad kunskap inom medicinsk vetenskaplig metodologi och analys, samt utveckla ett kritiskt reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt. Kursen förbereder studenten för praktiserande av evidensbaserad medicin och för att kritiskt kunna följa den medicinska vetenskapliga kunskapsutvecklingen.

MEB kommer också ansvara för kursen Examensarbete i medicin som är på avancerad nivå omfattande 30 högskolepoäng och genomförs under termin 8. Den sista examensarbetekursen på det 5,5-åriga ges HT2024 och den första på den 6-åriga läkarprogrammet VT2025. Det övergripande målet med kursen är att ge studenten fördjupade kunskaper genom att självständigt och individuellt under handledning planera och genomföra ett forskningsinriktat uppsatsarbete inom huvudområdet medicin. Syftet med examensarbetet är att ge studenterna en god grund för att kunna bedöma nya vetenskapliga rön som ligger till grund för dagens moderna medicin. Undervisningen skall också inspirera och motivera den blivande läkaren till en fortsatt nyfikenhet och ett vetenskapligt förhållningssätt i den framtida yrkesverksamheten.

Kurswebb

5,5-åriga läkarprogrammet

Examensarbete i medicin (30 hp)
Vetenskaplig utveckling
Medicinsk vetenskaplig teori och metod (4.5 hp)

6-åriga läkarprogrammet

Programöversikt

Masterprogrammen

Från hösten 2023 är MEB ansvarig för kursen Biostatistik (6hp) på Mastersprogrammet i molekylära tekniker inom livsvetenskaperna. Kursansvarig är Keith Humphreys.

Ett nytt mastersprogram i biostatistik och datavetenskap, som ges gemensamt av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms universitet kommer att starta HT2024. Programdirektor för detta program är prof Paul Dickman på MEB. MEB har kursansvar för 5 kurser på detta program: Biostatistik 1, Biostatistik 2, Överlevnadsanalys med tillämpningar inom medicin, Studiedesign och analys i medicinsk forskning och Examensarbete.

Kurswebb

Masterprogrammet i biostatistik och datavetenskap

Biostatistics

Globala programsidan

 

Uppdragsutbildning

MEB ansvarar för uppdragsutbildningskursen Ätstörningar. Kursen är för behandlingspersonal inom hälso- och sjukvård som behöver grundläggande kunskaper om ätstörningar. Nästa omgång av kursen ges under HT2023. Kursansvarig är David Clinton.

Kurswebb

Ätstörningar - bakgrund och behandling

 

Kontakta oss

Skicka ett mail till UN@meb.ki.se

KL
Innehållsgranskare:
2024-07-09