eAT-provet - Information om resultatet

Här kan du läsa mer om vad som händer efter eAT-provdagen.

Efter eAT-provet

Resultatet

Resultatet från eAT-provet publiceras i provsystemet DigiExam cirka tre veckor efter provdatum då examinatorerna har rättat klart. Siffran som anges avser poäng.
Resultatet lämnas inte ut per telefon. 

På vår hemsida Aktuellt just nu kan du följa uppdaterad information om det skulle bli förseningar. Godkända resultat kommer att meddelas Socialstyrelsen.

När du har fått ditt besked om godkänt resultat kan du ansöka om din legitimation hos Socialstyrelsen.

Rättningen av eAT-provet utförs av specialister inom respektive medicinsk fakultet, inte av AT-nämnden. Vid rättning är examinatorerna måna om att ge varje AT-läkare en rättvis bedömning baserad på samlad expertis inom respektive ämnesområde.

Eventuell omrättning ska begäras inom fem dagar efter utskickat resultat. Omrättning görs endast en gång och inga undantag medges.
Om du önskar omrättning ska detta anges tydligt och du ska skicka med tydliga motiveringar för varje fråga/svar som du vill ha omrättad och detta ska du maila till AT-kansliet. Vi rekommenderar att du använder vår mall för omrättning.

Både rättning och omrättning sker anonymt och resultatet publiceras på ditt konto efter cirka två veckor samt mailas ut från AT-kansliet.

Vid underkänt resultat är du välkommen att anmäla dig på nytt till eAT-provet. Enligt gällande regler kan du göra eAT-provet obegränsat antal gånger. Läs mer under Information om anmälan.

AT-kansli

Sekretariatet för AT-prov

Statistik - resultat

Elisabet Lindgren
2023-09-20