eAT-provet - Information om resultatet

Här kan du läsa mer om vad som händer efter eAT-provdagen.

Efter eAT-provet

Resultatet

Resultatet från eAT-provet publiceras i provsystemet DigiExam cirka tre veckor efter provdatum när examinatorerna har rättat klart. Resultatet lämnas aldrig ut per telefon. Rättningen utförs av respektive medicinsk fakultet, inte av AT-nämnden.

På vår hemsida Aktuellt just nu kan du följa uppdaterad information om det skulle bli förseningar.

Godkända resultat kommer att meddelas Socialstyrelsen. När du har fått ditt besked om godkänt resultat kan du ansöka om din legitimation hos Socialstyrelsen.

Eventuell omrättning kan begäras inom en begränsad period (se information i resultatmail) efter utskickat resultat. Omrättning görs endast en gång och inga undantag kommer att medges. Om du önskar omrättning ska du motivera varje fråga/svar som du vill ha omrättad och maila detta till AT-kansli. Se gärna vår mall för omrättning. Både rättning och omrättning sker anonymt. Resultatet av omrättningen kommer efter cirka två veckor.

Vid underkänt resultat är du välkommen att anmäla dig på nytt till eAT-provet. Enligt gällande regler kan du göra eAT-provet obegränsat antal gånger. Läs mer under Information om anmälan.

AT-kansli

Sekretariatet för AT-prov

Statistik - resultat

S…
Sekretariatet …
2022-09-20