eAT-provet - information om medsittning

Alla AT-läkare ska genomföra fyra medsittningar/ examinationer för att deltaga i eAT-provet enligt beslut i AT-nämnden, 2016.

Bedömningsmallar för medsittning

När du anmäler dig till eAT-provet för första gången ska du vid anmälan på webben förutom examensbevis/beslut från Socialstyrelsen och Heder och samvete-intyget bifoga godkända bedömningsmallar från dina fyra medsittningar.

Bedömningsmallar, antal fyra (kirurgi, internmedicin, psykiatri och allmänmedicin). (godkända utgåvor: 2014, 2015, 2020, 2021)

Dessa dokument ska bifogas i PDF-format. Vänligen kontrollera att alla sidor är med och att alla uppgifter är ifyllda och korrekta på varje sida.

De fyra medsittningarna/examinationerna är giltiga endast vid två eAT-prov. Om AT-läkaren godkänns först vid det tredje eAT-provtillfället ska en muntlig examination genomföras efter det skriftliga provet. Den muntliga examinationen ersätter då de fyra medsittningsproven.

Att tänka på!

För att säkerställa att din anmälan är komplett, vänligen kontrollera:

  • att samtliga uppgifter i bedömningsmallarna är ifyllda.
  • att dina personuppgifter såsom namn, personnummer och e-postadress är korrekta.
  • att medsittningens ämne står noterat på varje blad och att slutbetyget är ifyllt.
  • att examinatorns namn och kontaktuppgifter är korrekt angivna samt att examinatorns signatur finns med.
  • att handledaren och examinatorn inte är samma person.
  • att alla PDF-sidor har skickats in.

Om din anmälan inte är komplett/ korrekt så kommer vi att avslå den och du måste då göra om din anmälan och välja mellan de orter som fortfarande har platser kvar.

Antal månader på placeringen
I anmälningsformuläret förekommer en fråga som efterfrågar antalet månader du har varit på dina respektive placeringar. Vi frågar här efter hur länge du, totalt, har varit på placeringen. 

När det gäller den sista placeringen, oftast Allmänmedicin/ VC/ HC, säger reglerna att du vid provtillfället (dvs eAT-provsdagen) ska ha utfört minst en månad på denna placering.

Vem är handledare?
Här efterfrågar vi i första hand handledare på respektive placering och i andra hand huvudhandledaren för hela AT.

Vi godkänner alla bedömningsmallar från 2015 och framåt om de är korrekt ifyllda, men uppmanar var och en att använda den aktuella mallen från 2021. Dvs vi godkänner inte den från 2011.

AT-kansli

Sekretariatet för AT-prov
Sekretariatet …
2024-04-09