Nämnden för eAT-provet

Nämnden för prov efter läkares allmäntjänstgöring (AT)

Göteborgs universitet

Docent, distrikstläkare Ing-Marie Skoglund – ledamot

Universitetslektor Cecilia Engström-Mattisson – suppleant

Karolinska Institutet

Docent Andreas Carlborg – ordförande

Professor André Stark – suppleant

Linköpings universitet

Professor Stergios Kechagias – vice ordförande

Professor Carl Johan Östgren – suppleant

Lunds universitet

Docent Erik Rydberg – ledamot

Överläkare Marie Asp – suppleant

Umeå universitet

Lektor Christina Ljungberg – ledamot

Professor Stefan Söderberg – suppleant

Uppsala universitet

Professor, överläkare Wilhelm Graf – ledamot

Docent Per Kristiansson – suppleant

Örebro universitet

Professor Johan Jendle – ledamot

Överläkare Maria Ruthgård – suppleant

AT-kansli

Sekretariatet för AT-prov
Sekretariatet …
2024-04-11