eAT-provet - information om anmälan

eAT-provet är en skriftlig databaserad examination som genomförs fyra gånger per år. Alla AT-läkare som är behöriga är välkomna med sin anmälan.

Du som anmäler dig för första gången

Vid anmälan rekommenderar vi att du använder din privata mailadress för att säkerställa långvarig åtkomst till resultatet i examinationsplattformen DigiExam. Läs mer nedan.

Förbered i god tid dina sex dokument som ska bifogas i PDF-format via webben vid själva anmälan.

Dokument nr. 1 
Svensk/nordiskt examensintyg eller "Beslut från Socialstyrelsen".

  • Om du har svenskt/nordiskt examensintyg ska det bifogas.
  • Vid utomnordisk läkarexamen ska "Beslutet från Socialstyrelsen" bifogas.

Dokument nr. 2-5 
Bedömningsmallarna, samtliga fyra sidor, från fyra godkända medsittningar.
(godkända utgåvor: 2014, 2015, 2020, 2021)

Dokument nr. 6 
Detta intyg på heder och samvete ska du fylla i och bifoga vid anmälan. Egenhändigt skapade intyg kommer att leda till avslagen anmälan.

I detta intygar du att du inte kommer att använda tillvägagångssätt som kan uppfattas vara bedrägligt, och att du är medveten om att ditt resultat på eAT-provet kommer att ogiltigförklaras om otillåtet tillvägagångssätt förekommer.

Du som har skrivit eAT-provet tidigare

Om du har skrivit eAT-provet tidigare behöver du enbart bifoga "intyg på heder och samvete" vid anmälan. De andra dokumenten finns redan registrerade.

Att tänka på!


Korrekta och kompletta dokument
Om du vill öka chansen att få skriva eAT-provet i den ort du önskar ska du bifoga korrekta dokument med alla uppgifter ifyllda. Se exempelmall på de fält som är avgörande på bedömningsmallen. Denna dokumentmall ska användas för Intyg "Heder och samvete". Alla icke-korrekta anmälningar kommer att avslås och du måste anmäla dig på nytt och hamnar längre bak i kön till önskad skrivort.

 

Förbereda provtillfället
Orientera dig i examinationsplattformen DigiExam
Inför provet kommer du att få ett användarkonto i DigiExam kopplat till den e-postadress du angett vid anmälan och du genomför sedan eAT-provet på en dator i skrivsalen. Det är avgörande att du aktiverar ditt användarkonto och väljer ett lösenord i DigiExam för att kunna genomföra eAT-provet. 
För extra trygghet på provdagen är det bra om du redan innan säkerställer att du kan logga in via din mobil.

 

Resultatet
Resultatet kommer att publiceras i ditt användarkonto I DigiExam efter rättning.
För att säkerställa långvarig åtkomst av resultatet rekommenderas att du använder din privata epostadress som inte ändras vid eventuellt byte av arbetsplats och därmed epostadress.

Anmälan - så här gör du

Du anmäler dig i två steg:

Steg 1: Du anger dina person- och kontaktuppgifter samt gör minst 3 val av skrivorter, gärna 4. Klicka på skicka. 
En länk kommer under dagen att skickas till din angivna e-postadress som leder till steg 2. 
Det är viktigt att du sparar det unika ID du får vid din anmälan. Obs! att mailet kommer att levereras med fördröjning. 

*Anmäl dig gärna med din privata e-postadress som du kommer åt en under lång tid efter provet. 

Steg 2: Du har nu fått en länk till din e-postadress. Denna länk, som kommer med fördröjning, gäller i 6 timmar från den tidpunkt du fick mailet med länken. 

Via länken ska du komplettera din anmälan med korrekt ifyllda uppgifter och bifogade kompletta dokument inom angiven tid. Kolla gärna skräpposten om du inte har fått länken till din mail. Kontrollera även att du inte har en överfull mailinkorg.

Att tänka på: 
Kontrollera att din anmälan är korrekt ifylld i steg 1 och med kompletta/korrekta dokument i steg 2. 

Vid icke-korrekt anmälan kommer AT-kansliet att avslå den, och du måste anmäla dig på nytt, och hamnar längre bak i kön till vald skrivort. ”Först till kvarn”-principen gäller.

Om du vill öka dina chanser att skriva i den skrivort du har satt som prio 1, ska du bifoga korrekta/kompletta dokument med rätt information ifylld på samtliga fält. Se gärna exempel (med hjälptexter) på vilka fält som är tvingande för en korrekt ifylld bedömningsmall under dokumenten.

När du har skickat in anmälan i steg 2 kommer AT-kansliet att granska din anmälan och dokumenten. 
Vi kommer att avslå din anmälan om dokument saknas, ej är korrekt/komplett ifyllda och eller om fel dokument är bifogat. Din skrivplats kommer då att tilldelas den AT-läkare som har bifogat korrekta dokument, och du själv måste anmäla dig på nytt och hamnar då längre bak i kön till den önskade skrivplatsen och du kan då hamna i skrivort prio 2, 3 eller 4. Vi kommer inte acceptera kompletteringar via mail.

Antal månader på placeringen
Vid frågan om antal månader på placeringen efterfrågar vi hur länge du allt som allt (totala längden) som du har varit på respektive placering.
Vid själva provtillfället (dvs på eAT-provsdagen) ska du ha varit minst en månad på Allmänmedicinplaceringen/ VC/ HC.

Vänligen, förbered dina dokument som ska bifogas. Kontrollera att alla sidor och uppgifter är med.

Avanmälan - så här gör du

Om du får förhinder, mejla till AT-kansliet och meddela detta så snart som möjligt. En avbokning räknas inte som ett skrivet tillfälle.

Läs mer om eAT-provdagen.

Skrivtid

kl. 9.00 - 14.00 (5 timmar utan paus)

AT-boken ska inte skickas in till AT-kansliet i samband med anmälan till eAT-provet!

AT-provet

Sekretariatet för AT-prov
Sekretariatet …
2024-06-27