EU-projekt, Labmed

Europeiska kommissionen delar årligen ut forskningsanslag inom olika områden. Laboratoriemedicin har ett flertal samarbetsprojekt, mestadels inom hälsa/medicin. I dessa projekt är vi antingen koordinatorer eller partners och vi samarbetar med många olika länder och olika aktörer.

CANCERPREV

Delas med CMB. 

Projektperiod: 2019-2024 (feb)

Projektanslag: 281 983 €

Projekt typ: H2020 MSCA

CANCERPREV extern hemsida

Profile image

Mikael Altun

PI från institutionen för laboratoriemedicin

CCHFVaccine

Projektperiod: 2017-2024 (dec)

Projektanslag: 1 224 076,05 € (KI share 894 188,75 €, SLL share, linked third party, 329 887,30 €)

Projekt typ: H2020

Pressmeddelande på Folkhälsomyndighetens hemsida

Profile image

Matti Sällberg

Professor/Biomedicinsk Analytiker
Profile image

Ali Mirazimi

Adjungerad Professor

CCHFVACIM 

Projektperiod: 2024 – 2027 (dec)

Projektanslag: 444 500€

Projekt typ: HEU

Profile image

Matti Sällberg

Professor/Biomedicinsk Analytiker
+46852483803
Institutionen för laboratoriemedicin

DELIVER

Projektperiod: 2021-2026

Projektanslag: 2.000.000€  

Projekt typ: ERC-CoG

Forskargrupp Samir EL Andaloussi

Cordis project website

EXPERT

Projektperiod: 2019-2025 (feb)

Projektanslag: 773 462,88 €

Projekt typ: H2020

EXPERT extern hemsida

IN-ARMOR

Projektperiod: 2023 – 2027

Projektanslag: 308 100 €

Projekt typ: HEU

Profile image

Peter Bergman

Professor/Överläkare
+46852483718
Institutionen för laboratoriemedicin

OLIGOMED

Projektperiod: 2021-2025 (juni)

Projektanslag: 307 182,96 €

Projekt typ: H2020

Oligomed extern hemsida

Profile image

Rula Zain

Forskare
Institutionen för laboratoriemedicin
Profile image

Roger Strömberg

Co-coordinator
+46852481024
Institutionen för laboratoriemedicin

OPENCORONA

Projektperiod: 2020 – 2024 (mars)

Projektanslag: 3 000 000 €

Projekt typ: H2020

OPENCORONA extern hemsida

Cordis project website

Profile image

Matti Sällberg

Professor/Biomedicinsk Analytiker

SWEEPICS

Delas med Bionut.

Projektperiod: 2023-2026 (nov)

Project funding Labmed: 223 740 €

Project type: HEU

Profile image

Ali Mirazimi

Adjungerad Professor
070-367 25 73
Institutionen för laboratoriemedicin

VACCELERATE

Projektperiod: 2021-2024

Projektanslag: 11.999.997,50€  (KI:s del: Giske: 82308€, Sällberg: 262500€)

Projekt typ: H2020

VACCELERATE extern hemsida

Profile image

Matti Sällberg

Professor/Biomedicinsk Analytiker
Profile image

Christian G. Giske

Professor/Överläkare

Kontakt

I första hand vill vi att du kontaktar institutionens EU-ansvarig för att få hjälp med din ansökningsbudget och även löpande administration av ditt EU-projekt. Grants Office har det formella juridiska ansvaret och rapportering för EU-projekt på KI.

Profile image

Hanna Gador

Ekonomihandläggare
+46852487543
HG
Innehållsgranskare:
2024-02-15