Avslutade EU-projekt (H5)

Dessa EU-projekt är avslutade och arkiverade på institutionen för laboratoriemedicin.

ADOPT BBMRI-ERIC

Projektperiod: 2015-2018

Projektanslag: 146 919,50 €

Projekt typ: H2020

B3Africa

Projektperiod: 2015-2018

Projektanslag: 210 000 €

Projekt typ: H2020

C4C

Projektperiod: 2018-2024 (projektet överlämnat till Region Göteborg)

Projektanslag: 464 250 € (SLL as linked third party with 40 000 €)

Projekt typ: H2020

CoheaHr

Projektperiod: 2013-2018

Projektanslag: 527 467 €

Projekt typ: FP7 Collaborative

EGI-Engage

Projektperiod: 2015-2017

Projektanslag: 13 156,25 €

Projekt typ: H2020

ERINHA-Advance

Projektperiod: 2019-2022

Projektanslag: 80 247,50 €

Projekt typ: H2020

FORECEE

Projektperiod: 2012-2019

Projektanslag: 437 750 €

Projekt typ: H2020

CARE

Projektperiod: 2019-2021

Projektanslag: 329 950 €

Projekt typ: H2020

HUMAN

Projektperiod: 2013-2018

Projektanslag: 4 044 280 €

Projekt typ: FP7 Collaborative

Euroclast

Projektperiod: 2013-2018

Projektanslag: 236 625, 16 €

Projekt typ: Marie Curie

Eu2P

Projektperiod: 2009-2016 (Aug)

Projektanslag: 32 219 €

Projekt typ: FP7 IMI projekt

Genomic Interactions

Projektperiod: 2012-2016

Projektanslag: 99 999, 92 €

Projekt typ: Marie Curie

Meta-Predict

Projektperiod: 2011-2016 (May)

Projektanslag: 1 509 600 €

Projekt typ: FP7 Collaborative

NEOSETAC

Projektperiod:  2018-2023 (okt)

Projektanslag: 171 000 €

Projekt typ:  H2020 MSCA RISE

PEDcrin

Projekt period: 2017-2021

Projektanslag: 48 750 €

Projekt typ: H2020

PROPAG-Ageing

Projektperiod: 2015-2019

Projektanslag: 303 128,84 €

Projekt typ: H2020

RETHRIM

Projektperiod: 2015-2021

Projektanslag: 712 525 €

Projekt typ: H2020

Sci-Gaia

Projektperiod: 2015-2017

Projektanslag: 134 375 €

Projekt typ: H2020

HG
Innehållsgranskare:
2024-02-07