Skip to main content

EU-projekt, Labmed

Europeiska kommissionen delar årligen ut forskningsanslag inom olika områden. Laboratoriemedicin har ett flertal samarbetsprojekt, mestadels inom hälsa/medicin. I dessa projekt är vi antingen koordinatorer eller partners och vi samarbetar med många olika länder och olika aktörer.

CANCERPREV

Delas med ONKPAT som är huvudsökande. 

Projektperiod: 2019-2023

Projektanslag: 281 983 €

Projekt typ: H2020 MSCA

CANCERPREV extern hemsida

Mikael Altun

PI från institutionen för laboratoriemedicin
H5.Klin Fysiologi
H5 Laboratoriemedicin

CARE

Projektperiod: 2019-2020

Projektanslag: 329 950 €

Projekt typ: H2020

Anders Sönnerborg

Professor/överläkare
H5.Klin Mikrobiologi.Sönnerborg
H5 Laboratoriemedicin

C4C

Projektperiod: 2018-2024

Projektanslag: 67 000 000 €

Projekt typ: H2020

C4C extern hemsida

Anders Rane

Professor, senior
H5.Klin Farmakologi
H5 Laboratoriemedicin

CCHFVaccine

Projektperiod: 2017-2022

Projektanslag: 2 199 576 € (KI share 500 035 €, SLL share, linked third party, 1 699 541 €)

Projekt typ: H2020

Pressmeddelande på Folkhälsomyndighetens hemsida

Matti Sällberg

Professor/biomedicinsk analytiker
H5.Klin Mikrobiologi.Sällberg
H5 Laboratoriemedicin

Ali Mirazimi

Professor, adjungerad
H5.Klin Mikrobiologi
H5 Laboratoriemedicin

ERINHA-Advance

Projektperiod: 2019-2021

Projektanslag: 80 247,50 €

Projekt typ: H2020

Matti Sällberg

Professor/biomedicinsk analytiker
H5.Klin Mikrobiologi.Sällberg
H5 Laboratoriemedicin

EXPERT

Projektperiod: 2019-2024

Projektanslag: 690 000€

Projekt typ: H2020

EXPERT extern hemsida

H5.KFC.El Andaloussi
H5 Laboratoriemedicin

FORECEE

Projektperiod: 2012-2019

Projektanslag: 437 750 €

Projekt typ: H2020

FORECEE extern hemsida

Joakim Dillner

Professor/sjukhuskemist
H5.Patologi.Dillner
H5 Laboratoriemedicin

HEAP

Projektperiod: 2020-2025

Projektanslag: 3 077 195 €

Projekt typ: H2020

Joakim Dillner

Professor/sjukhuskemist
H5.Patologi.Dillner
H5 Laboratoriemedicin

NEOSETAC

Projektperiod: 2018 – 2021

Projektanslag: 171 000 €

Projekt typ: H2020 MSCA RISE

NEOSETAC extern hemsida

Moustapha Hassan

Professor, senior
H5.KFC.Hassan
H5 Laboratoriemedicin

PEDcrin

Projekt period: 2017-2020

Projektanslag: 48 750 €

Projekt typ: H2020

Anders Rane

Professor, senior
H5.Klin Farmakologi
H5 Laboratoriemedicin

PREGART

Projektperiod: 2019-2024

Projektanslag: 906 755€

Projekt typ: EDCTP-EU H2020

Eleni Aklillu

Forskare
H5.Klin Farmakologi.Aklillu
H5 Laboratoriemedicin

PROFORMA

Projekt period: 2018-2022

Projektanslag: 3 000 000 €

Projekt typ: EDCTP-EU H2020

PROFORMA external website

Eleni Aklillu

Forskare
H5.Klin Farmakologi.Aklillu
H5 Laboratoriemedicin

RETHRIM

Projektperiod: 2015-2019

Projektanslag: 712 525 €

Projekt typ: H2020

RETHRIM extern hemsida

 

Katarina Le Blanc

Professor/specialistläkare
H5.Klin Immunologi o Transfusionsmedicin.Le Blanc
H5 Laboratoriemedicin

RISCC

Projektperiod: 2020-2025

Projektanslag: 855 480 €

Projekt typ: H2020

 

Joakim Dillner

Professor/sjukhuskemist
H5.Patologi.Dillner
H5 Laboratoriemedicin

Kontakt

I första hand vill vi att du kontaktar institutionens EU-ansvarig för att få hjälp med din ansökningsbudget och även löpande administration av ditt EU-projekt. Grants Office har det formella juridiska ansvaret och rapportering för EU-projekt på KI.

Hanna Gador

Ekonomihandläggare
H5.Administrativa kansliet.Ekonomi
H5 Laboratoriemedicin