EU-projekt, Labmed

Europeiska kommissionen delar årligen ut forskningsanslag inom olika områden. Laboratoriemedicin har ett flertal samarbetsprojekt, mestadels inom hälsa/medicin. I dessa projekt är vi antingen koordinatorer eller partners och vi samarbetar med många olika länder och olika aktörer.

CANCERPREV

Delas med Bionut. 

Projektperiod: 2019-2023

Projektanslag: 281 983 €

Projekt typ: H2020 MSCA

CANCERPREV extern hemsida

Mikael Altun

PI från institutionen för laboratoriemedicin
Klin Fysiologi
H5 Department of Laboratory Medicine

CARE

Projektperiod: 2019-2020

Projektanslag: 329 950 €

Projekt typ: H2020

Anders Sönnerborg

Professor/överläkare
Sönnerborg
H7 Department of Medicine, Huddinge

C4C

Projektperiod: 2018-2024

Projektanslag: 67 000 000 €

Projekt typ: H2020

C4C extern hemsida

Anders Rane

Professor, senior
Klin Farmakologi
H5 Department of Laboratory Medicine

CCHFVaccine

Projektperiod: 2017-2022

Projektanslag: 2 199 576 € (KI share 500 035 €, SLL share, linked third party, 1 699 541 €)

Projekt typ: H2020

Pressmeddelande på Folkhälsomyndighetens hemsida

Matti Sällberg

Professor/biomedicinsk analytiker
Sällberg
H5 Department of Laboratory Medicine

Ali Mirazimi

Professor, adjungerad
Mirazimi
H5 Department of Laboratory Medicine

ERINHA-Advance

Projektperiod: 2019-2021

Projektanslag: 80 247,50 €

Projekt typ: H2020

Matti Sällberg

Professor/biomedicinsk analytiker
Sällberg
H5 Department of Laboratory Medicine

EXPERT

Projektperiod: 2019-2024

Projektanslag: 690 000€

Projekt typ: H2020

EXPERT extern hemsida

El Andaloussi
H5 Department of Laboratory Medicine

FORECEE

Projektperiod: 2012-2019

Projektanslag: 437 750 €

Projekt typ: H2020

FORECEE extern hemsida

Joakim Dillner

Professor/sjukhuskemist
Dillner
H5 Department of Laboratory Medicine

HEAP

Projektperiod: 2020-2025

Projektanslag: 3 077 195 €

Projekt typ: H2020

HEAP extern hemsida | Human Exposome extern hemsida

Joakim Dillner

Professor/sjukhuskemist
Dillner
H5 Department of Laboratory Medicine

NEOSETAC

Projektperiod: 2018 – 2021

Projektanslag: 171 000 €

Projekt typ: H2020 MSCA RISE

NEOSETAC extern hemsida

Moustapha Hassan

Professor, senior
Hassan
H5 Department of Laboratory Medicine

OPENCORONA

Projektperiod: 2020 – 2022

Projektanslag: 3 000 000 €

Projekt typ: H2020

OPENCORONA extern hemsida

Matti Sällberg

Professor/biomedicinsk analytiker
Sällberg
H5 Department of Laboratory Medicine

PEDcrin

Projekt period: 2017-2020

Projektanslag: 48 750 €

Projekt typ: H2020

Anders Rane

Professor, senior
Klin Farmakologi
H5 Department of Laboratory Medicine

PREGART

Projektperiod: 2019-2024

Projektanslag: 906 755€

Projekt typ: EDCTP-EU H2020

PREGART extern hemsida

Eleni Aklillu

Professor
0850884714
Aklillu
H5 Department of Laboratory Medicine

PROFORMA

Projekt period: 2018-2022

Projektanslag: 3 000 000 €

Projekt typ: EDCTP-EU H2020

PROFORMA extern hemsida

Eleni Aklillu

Professor
0850884714
Aklillu
H5 Department of Laboratory Medicine

RETHRIM

Projektperiod: 2015-2019

Projektanslag: 712 525 €

Projekt typ: H2020

RETHRIM extern hemsida

 

Katarina Le Blanc

Professor/specialistläkare
Le Blanc
H5 Department of Laboratory Medicine

RISCC

Projektperiod: 2020-2025

Projektanslag: 855 480 €

Projekt typ: H2020

 

Joakim Dillner

Professor/sjukhuskemist
Dillner
H5 Department of Laboratory Medicine

Kontakt

I första hand vill vi att du kontaktar institutionens EU-ansvarig för att få hjälp med din ansökningsbudget och även löpande administration av ditt EU-projekt. Grants Office har det formella juridiska ansvaret och rapportering för EU-projekt på KI.

Hanna Gador

Ekonomihandläggare
08-524 875 43
Ekonomi
H5 Department of Laboratory Medicine