Skip to main content

EU-projekt, Labmed

Europeiska kommissionen delar årligen ut forskningsanslag inom olika områden. Laboratoriemedicin har ett flertal samarbetsprojekt, mestadels inom hälsa/medicin. I dessa projekt är vi antingen koordinatorer eller partners och vi samarbetar med många olika länder och olika aktörer.

Avslutade EU-projekt (H5)

CARE

Projektperiod: 2019-2020

Projektanslag: 329 950 €

Projekt typ: H2020

Professor/överläkare

Anders Sönnerborg

Enhet: Enheten för infektion och hud
E-post: Anders.Sonnerborg@ki.se

C4C

Projektperiod: 2018-2024

Projektanslag: 67 000 000 €

Projekt typ: H2020

C4C extern hemsida

Professor, senior

Anders Rane

Enhet: Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5
E-post: Anders.Rane@ki.se

CCHFVaccine

Projektperiod: 2017-2022

Projektanslag: 2 199 576 € (KI share 500 035 €, SLL share, linked third party, 1 699 541 €)

Projekt typ: H2020

Pressmeddelande på Folkhälsomyndighetens hemsida

Professor

Matti Sällberg

Telefon: 08-524 838 03
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Matti.Sallberg@ki.se

Professor, adjungerad

Ali Mirazimi

Telefon: 072-523 41 00
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Ali.Mirazimi@ki.se

ERINHA-Advance

Projektperiod: 2019-2021

Projektanslag: 80 247,50 €

Projekt typ: H2020

Professor

Matti Sällberg

Telefon: 08-524 838 03
Enhet: Avdelningen för klinisk mikrobiologi
E-post: Matti.Sallberg@ki.se

FORECEE

Projektperiod: 2012-2019

Projektanslag: 437 750 €

Projekt typ: H2020

FORECEE extern hemsida

Professor

Joakim Dillner

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: Joakim.Dillner@ki.se

NEOSETAC

Projektperiod: 2018 – 2021

Projektanslag: 171 000 €

Projekt typ: H2020 MSCA RISE

NEOSETAC extern hemsida

Professor/verksamhetschef

Moustapha Hassan

Telefon: 08-585 838 62
Enhet: Kliniskt forskningscentrum
E-post: Moustapha.Hassan@ki.se

PEDcrin

Projekt period: 2017-2020

Projektanslag: 48 750 €

Projekt typ: H2020

Professor, senior

Anders Rane

Enhet: Institutionen för laboratoriemedicin (LABMED), H5
E-post: Anders.Rane@ki.se

PROFORMA

Projekt period: 2018-2022

Projektanslag: 3 000 000 €

Projekt typ: EDCTP-EU H2020

PROFORMA external website

Forskare

Eleni Aklillu

Telefon: 0(8)-585 878 82
Enhet: Avdelningen för klinisk farmakologi
E-post: Eleni.Aklillu@ki.se

PROPAG-Ageing

Projektperiod: 2015-2019

Projektanslag: 303 128,84 €

Projekt typ: H2020

PROPAG-Ageing extern hemsida

Professor/sjukhuskemist

Stephen Strom

Enhet: Avdelningen för patologi
E-post: stephen.strom@ki.se

RETHRIM

Projektperiod: 2015-2019

Projektanslag: 712 525 €

Projekt typ: H2020

RETHRIM extern hemsida

Professor/specialistläkare

Katarina Le Blanc

Enhet: Avdelningen för Klinisk Immunologi o Transfusionsmedicin
E-post: Katarina.Leblanc@ki.se

Kontakt

I första hand vill vi att du kontaktar institutionens EU-ansvarig för att få hjälp med din ansökningsbudget och även löpande administration av ditt EU-projekt. Grants Office har det formella juridiska ansvaret och rapportering för EU-projekt på KI.

Avdelningsadministratör

Hanna Gador (fd Eriksson)

Telefon: 08-524 875 43
Enhet: Kliniskt forskningscentrum
E-post: Hanna.Gador@ki.se