Institutionens forskning omfattar både kliniska och grundvetenskapliga problemställningar inom områdena kvinnors och barns hälsa. Vår forskning äger rum på tio avdelningar inom institutionen, alla med olika vetenskaplig profil och med flera forskargrupper. Vi bedriver även omfattande utbildning, bl.a. på läkarprogrammet, på barnmorskeprogrammet, inom specialistutbildningar för barnsjuksköterskor och läkare, samt forskarutbildning inom institutionens alla forskningsområden.

Hudkontakt viktigt

Hud-mot-hud-kontakt direkt efter förlossningen har visat sig ha många positiva hälsoeffekter för både mamman och det nyfödda barnet. Tillsammans med kollegor vid Makerere University och University of Gulu har forskare vid enheten för reproduktiv hälsa, Karolinska Institutet utvecklat en rutin för att öka andelen mammor och nyfödda i Uganda som har hud-mot-hud-kontakt. Den här filmen har producerats i samarbete med Healthy Children Project i USA och ska användas för att utbilda barnmorskor och läkare.