SweJEM: Ansök här

Om du vill använda någon av JEM:arna så ska du skicka ett e-postmeddelande till funktionsbrevlådan swejem@ki.se där du bifogar aktuell mall för beställning. Vi återkommer sedan med eventuella följdfrågor och när allt är klarlagt skickas ansökan till SweJEMs styrgrupp för beslut om tillgång till SweJEM. När beslut om tillgång till SweJEM tagits, skickas ett avtal över. När avtalet är signerat av båda parter skickas JEM:en till beställaren.

Om du har frågor om innehållet i en specifik JEM, så kan du kontakta någon av kontaktpersonerna för den specifika JEM:en. Gå in på sidan för respektive JEM eller på sidan för kontaktpersoner för att hitta rätt kontaktuppgifter. 

Mall för beställning av SweJEM

Datum för SweJEM:s styrgruppsmöten

  • 18 januari (deadline för att ansöka före mötet är 11 januari)
  • 14 februari (deadline för att ansöka före mötet är 7 februari)
  • 21 mars (deadline för att ansöka före mötet är 14 mars)
  • 17 april (deadline för att ansöka före mötet är 10 april)
  • 15 maj (deadline för att ansöka före mötet är 8 maj)
  • 19 juni (deadline för att ansöka före mötet är 12 juni)
Anna Persson
2024-01-12