Longitudinal Analysis of Nursing Education (LANE-studien) - Muskuloskeletal hälsa ett decennium efter karriärstart

Långtidseffekter på muskuloskeletal smärta av upprepad exponering för stress tidigt i arbetslivet.

Bakgrund

Kunskap om hur upprepad eller långvarig exponering för riskfaktorer i arbetsmiljön påverkar senare hälsoutfall som smärta och värk, samt långsiktiga konsekvenser av tidiga hälsoproblem vid inträdandet på arbetsmarknaden för sjuksköterskor är bristfällig.

Syfte

Att undersöka långtidseffekter av upprepad exponering för stress samt konsekvenser av ohälsa tidigt i karriären på muskuloskeletal hälsa hos sjuksköterskor.

Metod

Långtidsuppföljning med enkäter av tre nationella longitudinella kohorter 6-8 år efter den senast gjorda datainsamlingen

Betydelse

Förutom att tillföra ny kunskap om hur upprepad eller långvarig exponering för riskfaktorer i arbetsmiljön påverkar senare hälsoutfall förväntas denna studie också tillföra efterfrågad kunskap om långsiktiga konsekvenser av tidiga hälsoproblem vid inträdandet på arbetsmarknaden.

Huvudman

Karolinska Institutet

Huvudprojektet har sin hemvist på Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Psykologi Gustavsson, och Ann Rudman är projektledare

Finansiär

AFA Försäkringar

Kontakt

Profile image

Eva E. Skillgate

Gästprofessor
JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-10-27