Interventioner på arbetsplatsen för att främja god mental hälsa i små och medelstora företag och offentliga arbetsplatser, H-WORK

Hur kan vi skapa jobb som främjar god mental hälsa, skyddar mot psykiska störningar och stödjer anställda med psykiska hälsoproblem?

En fjärdedel av EU: s arbetskraft kommer att uppleva psykiska hälsoproblem under deras livstid. Sjukfrånvaro på grund av psykisk sjukdom ökar i de flesta europeiska länder. I Europa drabbas cirka 40 procent av befolkningen av psykiska hälsoproblem varje år, och stress, depression och ångest är bland de vanligaste orsakerna till sjukdomar och sjukfrånvaro bland européerna.

Sammanfattning

H-WORK är ett nystartad EU-projekt från EU:s Horizon 2020 som Enheten för interventions – och implementeringsforskning medverkar i. Emmanuel Aboagye ansvarar för den hälsoekonomiska utvärderingen av insatserna i de olika medverkande länderna. Huvudprojektet leds av University of Bologna. Enheten ansvarar för de hälsoekonomiska delarna som kommer att bestå av ekonomiska analyser – kostnader och besparingar från ett arbetsgivarperspektiv. 

Syftet är att undersöka hur man kan främja god mental hälsa i arbetslivet.

Metod

Tillsammans med 14 partners från nio olika länder kommer projektet att utveckla och testa åtgärder, mätinstrument, verktyg och modeller som kan användas på flera olika nivåer i små och medelstora företag och offentliga arbetsplatser - för att implementera och utvärdera hälsofrämjande och förebyggande åtgärder som genomförs.

De metoder projektet utvecklas kommer att göra arbetsplatser i Europa bättre kapabla att arbeta långsiktigt och systematiskt för att främja god mental hälsa bland anställda. På lång sikt kommer det att betyda mycket för människors hälsa, men också för samhället - i form av minskade kostnader.

Forskare, projekttid, och finansiering

Medverkande forskare är Emmanuel Aboagye. Projektet är treårigt och ska slutrapporteras i slutet av 2022. Studien är finansierad av European Union Horizon 2020.

Kontakt

Profile image

Emmanuel Aboagye

Anknuten till Forskning
JC
Innehållsgranskare:
Anna Frantz
2023-11-13