Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V)

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) är ett samarbete mellan Karolinska institutet och Umeå universitet. Syftet är att stärka och utveckla samarbetet mellan vårdvetenskap och vårdverksamheter genom högkvalitativ forskning och aktiviteter som främjar samarbeten, kunskapsutbyte och social innovation.

Foto: N/A
dekorativ bild Foto: N/A

Artiklar

Samarbeten vid Karolinska Institutet