Lunchseminarium

Här presenteras lunchseminarier som arrangeras av SFO-V.
Lunchseminarier arrangeras återkommande ett par gånger per termin och riktar sig till studenter, kliniker, doktorander och forskare.
De ämnen som presenteras och diskuteras under lunchseminarierna är relaterade till området vårdvetenskap. Lunchseminarierna hålls på svenska om inget annat anges.

Kommande lunchseminarier:

Serien av lunchseminarier arrangerade av SFO-V tar en paus under sommaren, men återkommer med två seminarier relaterade till vårdvetenskap under hösten 2024.

På återseende! 

Blommande hägg mot blå himmel Foto: Linda Morgan

Genomförda lunchseminarier:

Linda Franck: Transforming NICU Care on a global scale - The Family Integrated Care Movement (16 maj 2024)

registered nurse and Professor of Nursing and Family Health Care at University of California San Fransisco (UCSF)
Linda Franck, registered nurse and Professor of Nursing and Family Health Care at University of California San Fransisco (UCSF) Foto: Private

Linda Franck is a registered nurse and Professor of Nursing and Family Health Care at University of California San Fransisco (UCSF). Her program of research focuses on health care for acutely and chronically ill infants and children, in community and health care settings. Her most recent research focuses on innovative strategies to improve family-centered care and enhance the partnerships between families, communities and health care systems to ensure children receive optimal health care before, during and after hospitalization.

Ulrica Nilsson & Lina Bergman: Äldre personers kognitiva återhämtning efter kirurgi (13 maj 2024)

Porträtt av Ulrica Nilsson, professor vid avdelningen för omvårdnad, NVS.
Ulrica Nilsson, professor vid avdelningen för omvårdnad, NVS. Foto: Angelica Liljenroth

Professor Ulrica Nilsson och SFO-V fellow och postdoktor Lina Bergman vid avdelningen för omvårdad, NVS, presenterade forskningsprogrammet PeriBrainCare som fokuserar på postoperativ kognitiv återhämtning hos äldre personer som genomgått kirurgi. 

Seminariet belyste det aktuella kunskapsläget inom området, och informerade om flertalet pågående studier som syftar till att undersöka äldre personers kognitiva funktion, symtom och besvär, samt diskuterade framtida utmaningar kring hur vi på bästa sätt kan förbättra vården och omvårdnaden för äldre personer och deras närstående efter kirurgi.

Lina Bergman, Postdoktor vid avdelningen för omvårdnad, NVS.
Lina Bergman, Postdoktor vid avdelningen för omvårdnad, NVS. Foto: Stefan Zimmerman.

David Moulaee Conradsson: "One size” passar ingen (17 april 2024)

David Conradsson, leg fysioterapeut, docent vid avdelningen för fysioterapi, NVS. Foto: NVS/KI

- utveckling av en anpassningsbar mobilhälsolösning för fysisk aktivitet och välmående efter stroke eller transitorisk ischemisk attack.

David Moulaee Conradsson är sjukgymnast och docent vid avdelningen för fysioterapi, Karolinska Institutet.

Davids forskning handlar om hur personer som drabbats av stroke eller TIA kan få stöd digitalt med träning och vardagsaktivitet av fysioterapeut via en mobilapplikation.

Seminariet belyste utvecklingen av ett nytt mobilhälsostöd och lärdomar från en större nationell genomförbarhetsstudie. Pågående vidareutveckling av interventionen mot en behovsstyrd och flexibel mobilhälsolösning belystes inom ramen för en planerad adaptiv randomiserad klinisk studie.

 

SJ
Innehållsgranskare:
Andreas Wallin
2024-05-17