Beslut om tilldelning av projektfinansiering, utlysning ”Funding for Research in Health Care Sciences 2024–25”

Vi hänvisar till det bifogade dokumentet för information om det beslut som nyligen fattats angående tilldelning av projektfinansiering.

SJ
Innehållsgranskare:
Chris Bengtsson
2024-06-25