Skip to main content

Strategiska forskningsområdet neurovetenskap (StratNeuro)

Störningar i hjärnans funktion är bland de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning i höginkomstländer. European Brain Council har beräknat att en tredjedel av Europas invånare kommer att drabbas någon gång under sin livstid.

Utöver patienters och deras familjers lidande leder detta till enorma kostnader för samhället. Trots detta saknas det effektiva förebyggande metoder och behandlingar. Därför har Karolinska Institutet inrättat det strategiska forskningsområdet neurovetenskap (StratNeuro) tillsammans med Umeå universitet och KTH.

Visionen är att integrera forskning i klinisk och grundläggande neurovetenskap. Genom detta kommer kunskapen om störningar i hjärnans funktion som orsakar kognitiva och motoriska svårigheter att öka och därmed bördan av dessa sjukdomar minska. En del av detta är strävan mot skapa en interaktiv, translationell neurovetenskaplig forskningsmiljö med ett internationellt rykte som attraherar både akademiska och industriella partners.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att:

  • Klarlägga de biologiska orsakerna till kognitiva och motoriska funktioner,
  • Identifiera etiologiska, patofysiologiska, sociala och miljömässiga riskfaktorer till de vanligaste störningarna i hjärnan,
  • Utveckla biomarkörer för tidig upptäckt av sjukdom och övervakning av sjukdomars utveckling,
  • Utveckla nya metoder för prevention och behandling av sjukdom samt
  • Träna en ny generation forskare i translationell neurovetenskap.

Forskningsteman

  • Grundläggande stödmekanismer för motoriska och kognitiva funktioner.
  • Neurologiska utvecklingsstörningar.
  • Neurodegenerativa och neuroinflammatoriska sjukdomar.

Nyfiken på det senaste inom neuroforskningen?

Se våra engelska sidor för mer information

Kontakta oss

Ordförande

Per Svenningsson

Professor/specialistläkare
K8.Neuro.Svenningsson
K8 Klinisk neurovetenskap

Vice ordförande

Eva Hedlund

Forskare
08-524 878 84
C4.Forskning.Hedlund
CA INCF

Projektadministratör

Vasco Sousa

Senior lab manager
K8.Neuro.Svenningsson
K8 Klinisk neurovetenskap

Ekonomi

Therese Brogårde

Controller (föräldraledig)
08-524 871 34
C4.Administration
CA INCF

Sofia Aminoff

Ekonomihandläggare, vikarie för Therese Brogårde under föräldraledighet

Nämnden

Klas Blomgren, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Caroline Graff, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Janne Johansson, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

François Lallemend, Institutionen för neurovetenskap

Konstantinos Meletis, Institutionen för neurovetenskap

Suppleanter

Arvid Kumar, KTH

Paoli Medini, UMU

Sandra Ceccatelli, Institutionen för neurovetenskap

Patrik Ernfors, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik (MBB), C2