Strategiska forskningsområdet neurovetenskap (StratNeuro)

This page in English

Störningar i hjärnans funktion är bland de vanligaste orsakerna till funktionsnedsättning i höginkomstländer. European Brain Council har beräknat att en tredjedel av Europas invånare kommer att drabbas någon gång under sin livstid.

Utöver patienters och deras familjers lidande leder detta till enorma kostnader för samhället. Trots detta saknas det effektiva förebyggande metoder och behandlingar. Därför har Karolinska Institutet inrättat det strategiska forskningsområdet neurovetenskap (StratNeuro) tillsammans med Umeå universitet och KTH.

Visionen är att integrera forskning i klinisk och grundläggande neurovetenskap. Genom detta kommer kunskapen om störningar i hjärnans funktion som orsakar kognitiva och motoriska svårigheter att öka och därmed bördan av dessa sjukdomar minska. En del av detta är strävan mot skapa en interaktiv, translationell neurovetenskaplig forskningsmiljö med ett internationellt rykte som attraherar både akademiska och industriella partners.

Uppdrag

Vårt uppdrag är att:

  • Klarlägga de biologiska orsakerna till kognitiva och motoriska funktioner,
  • Identifiera etiologiska, patofysiologiska, sociala och miljömässiga riskfaktorer till de vanligaste störningarna i hjärnan,
  • Utveckla biomarkörer för tidig upptäckt av sjukdom och övervakning av sjukdomars utveckling,
  • Utveckla nya metoder för prevention och behandling av sjukdom samt
  • Träna en ny generation forskare i translationell neurovetenskap.

Forskningsteman

  • Grundläggande stödmekanismer för motoriska och kognitiva funktioner.
  • Neurologiska utvecklingsstörningar.
  • Neurodegenerativa och neuroinflammatoriska sjukdomar.

Nyfiken på det senaste inom neuroforskningen?  

Se våra engelska sidor för mer information

Kontakta oss

Huvudkoordinator

Professor

Sandra Ceccatelli

Telefon: 08-524 875 86
Enhet: Forskargrupp Ceccatelli
E-post: Sandra.Ceccatelli@ki.se

Nämnden

Emma Andersson, Department of Biosciences and Nutrition

Klas Blomgren, Institutionen för kvinnors och barns hälsa

Cynthia Bulik, Department of Medical Epidemiology and Biostatistics

Patrik Ernfors, Department of Medical Biochemistry and Biophysics

Jens Hjerling-Leffler, Department of Medical Biochemistry and Biophysics

Janne Johansson, Department of Neurobiology, Care Sciences and Society

Neurovetenskap