Strategiska forskningsområdet neurovetenskap (StratNeuro)

Det strategiska forskningsområdet neurovetenskap (StratNeuro) vid Karolinska Institutet, Umeå universitet och KTH syftar till att integrera klinisk och grundläggande forskning och att lyfta fram en ny generation ledare och forskare inom translationell neurovetenskap.

Se våra engelska sidor för mer information.

Ordförande

Nämnden

Karin Jensen

Professor

Francois Lallemend

Senior forskare

Ulrika Marklund

Senior forskare

Emanuela Santini

Senior forskare

Eric Westman

Professor

Suppleanter

Projektadministratör

Vasco Sousa

Forskningsspecialist

Ekonomi

Nyheter inom neurovetenskap

VS
Innehållsgranskare:
Charlotte Brandt
2023-03-03