SciLifeLab på KI

Science for Life Laboratory (SciLifeLab) är ett akademiskt samarbete mellan flera svenska universitet och en distribuerad nationell forskningsinfrastruktur med fokus på hälsa och miljö. Ett av SciLifeLab:s kärnuppdrag är att tillhandahålla teknologiska lösningar som främjar storskaliga analyser av biologiska processer på molekylär nivå. SciLifeLab Campus Solna grundades 2010 som en gemensam satsning från KI, KTH och SU och är den största av SciLifeLab:s nationella sites för samarbete.

Foto: SciLifeLab press office
SciLifeLab landing page 2 Foto: SciLifeLab press office

Nyheter & evenemang

Nyheter

Evenemang