Strategiska forskningsområdet neurovetenskap (StratNeuro)

Det strategiska forskningsområdet neurovetenskap (StratNeuro) vid Karolinska Institutet, Umeå universitet och KTH syftar till att integrera klinisk och grundläggande forskning och att lyfta fram en ny generation ledare och forskare inom translationell neurovetenskap.

Se våra engelska sidor för mer information.

Ordförande

Nämnden

Profile image

Karin Jensen

Professor
+46852482775
Profile image

Ulrika Marklund

Senior Forskare

Emanuela Santini

Senior Forskare
Profile image

Eric Westman

Professor
+46852483540

Suppleanter

Projektadministratör

Profile image

Vasco Sousa

Senior Forskningsinfrastrukturspecialist
+46852483254

Ekonomi

Nyheter inom neurovetenskap

VS
Innehållsgranskare:
Charlotte Brandt
2024-03-04