Skip to main content

Om oss (SfoEpi)

Sedan länge är de nordiska länderna kända som "guldgruvor" inom epidemiologisk forskning, framförallt på grund av våra unika system med personnummer, tillgång till demografiska data och hälsoregister samt den offentligt finansierade vården.

På Karolinska Institutet är den epidemiologiska forskningen utspridd över flera institutioner. De institutioner som gemensamt ansökte om anslag från Vetenskapsrådets Strategiska forskningssatsning är Institutionen för Epidemiologi och Biostatistik, Institutionen för medicin, Solna, Institutet för Miljömedicin, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Tillsammans jobbar forskarna från dessa olika institutioner mot ett gemensamt mål: att minska sjukdomsbördan i samhället.

För att kunna uppnå detta mål gäller det att möta de utmaningar som kommer att krävas i och med den globala demografiska förändring vi står inför de kommande åren. Nya epidemier, åldrande befolkningar, samt förändringar i klimat, livsstil och ny teknik kommer att få genomslag på vår hälsa - effekter som redan nu kan anas. Vi jobbar för att förbättra villkoren för vår hälsa i framtiden.

Forskningsteman

Mänsklig interaktion med mikroorganisamer
Molekylär, genetisk och klinis epidemiologi: ett steg mot translationell epidemiologi
Hälsa och sjukdom genom hela livet