Om oss (SFOepi)

Målet för det strategiska forskningsområdet i epidemiologi (SfoEpi) är att möta nya utmaningar som på grund av demografiska förändringar kommer att ske globalt under de kommande åren. Nya epidemier, åldrande befolkningar, klimatförändringar, livsstil och ny teknik kommer att påverka hälsan, vars effekter redan kan skönjas. Epidemiologiska metoder är nödvändiga för att möta dessa utmaningar.

Sedan länge är de nordiska länderna kända som "guldgruvor" inom epidemiologisk forskning, framförallt på grund av våra unika system med personnummer, tillgång till demografiska data och hälsoregister samt den offentligt finansierade vården.

På Karolinska Institutet är den epidemiologiska forskningen utspridd över flera institutioner. De institutioner som gemensamt ansökte om anslag från Vetenskapsrådets Strategiska forskningssatsning är Institutionen för Epidemiologi och Biostatistik, Institutionen för medicin, Solna, Institutet för Miljömedicin, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle.

Tillsammans jobbar forskarna från dessa olika institutioner mot ett gemensamt mål: att minska sjukdomsbördan i samhället.

För att kunna uppnå detta mål gäller det att möta de utmaningar som kommer att krävas i och med den globala demografiska förändring vi står inför de kommande åren. Nya epidemier, åldrande befolkningar, samt förändringar i klimat, livsstil och ny teknik kommer att få genomslag på vår hälsa - effekter som redan nu kan anas. Vi jobbar för att förbättra villkoren för vår hälsa i framtiden.

Forskningsteman

  • Mänsklig interaktion med mikroorganisamer
  • Molekylär, genetisk och klinisk epidemiologi: ett steg mot translationell epidemiologi
  • Hälsa och sjukdom genom hela livet

För mera information om bland annat våra forskningsområden, vårt bidrag till samhället och publikationer hänvisar vi till vår engelska sida.

JA
Innehållsgranskare:
Gunilla Sonnebring
2023-04-11