Lunchseminarium

Här presenteras lunchseminarier som arrangeras av SFO-V.
Lunchseminarier arrangeras återkommande ett par gånger per termin och riktar sig till studenter, kliniker, doktorander och forskare.
De ämnen som presenteras och diskuteras under lunchseminarierna är relaterade till området vårdvetenskap. Lunchseminarierna hålls på svenska om inget annat anges.

Kommande lunchseminarier:

Välkommen på lunchseminarium 17 april 2024 kl. 12.00 - 12.45

David Moulaee Conradsson: "One size” passar ingen

David Conradsson, leg fysioterapeut, docent vid avdelningen för fysioterapi, NVS. Foto: NVS/KI

- utveckling av en anpassningsbar mobilhälsolösning för fysisk aktivitet och välmående efter stroke eller transitorisk ischemisk attack.

David Moulaee Conradsson är sjukgymnast och docent vid avdelningen för fysioterapi, Karolinska Institutet.

Davids forskning handlar om hur personer som drabbats av stroke eller TIA kan få stöd digitalt med träning och vardagsaktivitet av fysioterapeut via en mobilapplikation.

Seminariet kommer att belysa utvecklingen av ett nytt mobilhälsostöd och lärdomar från en större nationell genomförbarhetsstudie. Pågående vidareutveckling av interventionen mot en behovsstyrd och flexibel mobilhälsolösning kommer även att belysas inom ramen för en planerad adaptiv randomiserad klinisk studie.

Deltagande sker via Zoom:

https://ki-se.zoom.us/s/62886511671

Genomförda lunchseminarier:

SJ
Innehållsgranskare:
Andreas Wallin
2024-03-20