Andreas Wallin

Andreas Wallin

Postdoktor
E-postadress: andreas.wallin@ki.se
Telefon: +46852488841
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Franzen, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag heter Andreas Wallin. Jag är legitimerad fysioterapeut och medicine doktor inom medicinsk vetenskap vid Karolinska Institutet. Jag har klinisk bakgrund som fysioterapeut inom neurologisk rehabilitering. Jag genomförde min forskarutbildning inom Forskarskolan i Vårdvetenskap vid Karolinska Institutet och försvarade min avhandling "Balance Control in People with Multiple Sclerosis: Mechanisms, Experiences, Design and Feasibility of an Exercise Trial" 2023.

Forskningsbeskrivning

  • Min forskning handlar om att utforska motor-kognitiv förmåga hos personer med neurologisk sjukdom. Inom pågående forskningsprojekt utvärderas effekten av intensiv motor-kognitiv balansträning hos personer med multipel skleros. Dessutom pågår inom forskningsprojektet utvecklandet av en ny motor-kognitiv intervention specifik för personer med Parkinsons sjukdom. Forskningen hoppas kunna bidra till person-centrerad vård som i sin tur kan ge förbättrad kvalitet och effektivitet i rehabilitering.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

  • Balance and gait during complex activities in people with multiple sclerosis and the experiences of limited balance
    Stiftelsen Promobilia

Anställningar

  • Postdoktor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2023
  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2016
  • Medicine Kandidatexamen, Karolinska Institutet, 2009
  • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2009

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI