Ansök om LifeGenedata

LifeGene inbjuder forskare från alla medicinska discipliner och beteendevetenskaper att ansöka om tillgång till data och/eller prover från LifeGene

LifeGene-resursen

LifeGene ger tillgång till unika data och biologiska prover. Vi har 52 107 deltagare i vår databas. Mer än 95 000 ifyllda frågeformulär, fysiska data samt biobanksprover från fler än 29 500 individer och extraherat DNA från cirka 25 000 deltagare tillgängliga för forskare.

Behörighets- och urvalskriterier

Sökande ska vara anknuten till ett universitet eller forskningsinstitut med säte i Sverige. På grund av provsamlingens sällsynta och uttömbara natur kommer alla ansökningar om biologiska prover att granskas och prioriteras utifrån vetenskapliga och tekniska meriter. Det slutliga beslutet om tillgång till prover och data fattas av LifeGenes dataåtkomstkommitté.

Såhär ansöker du om åtkomst

Ansökningsprocessen består av två steg. Avsiktsförklaringen (Letter of intent) användas för att kontrollera tillgängligheten av prover och data och om den föreslagna studien är berättigad till tillgång. Alla lämpliga projekt kommer sedan att uppmanas att lämna in en fullständig ansökan för granskning. Vid den tidpunkten uppmuntrar vi PI:s att ansöka om finansiering för sin LifeGene-forskning.

Ansökningsformulär och instruktioner finns nedan samt en beskrivning av frågeformuläret, fysiska data och tillgängliga prover. Blanketterna för Letter of intent skickas till: sara.hagg@ki.se

Information och instruktioner

Blanketter och avtal

AA
Innehållsgranskare:
Annie Agrell
2024-05-06