Skip to main content

Forskarutbildning

Institutionen för odontologi har som mål att bedriva förstklassig forskarutbildning och har för närvarande ca 40 registrerade doktorander.

Utbildning på forskarnivå motsvarar fyra års heltidsstudier och leder fram till doktorsexamen. Forskarutbildningen innefattar 20 veckors formell utbildning samt forskning under handledning vid någon av institutionens kliniska eller laborativa enheter.

Forskarutbildningen följs upp på sedvanligt vis med halvtidsseminarier, men också via strukturerade seminarieprogram som innefattar presentation av pågående forskningsprojekt, aktuell vetenskaplig litteratur och ämnesområdets klassiska litteratur. Därutöver genomförs ett antal gästseminarier med externa specialister/forskare. Institutionens doktorander ansvarar tillsammans med seniora lärare för planläggning och genomförande av dessa seminarier.

Studierektor för forskarutbildningen vid institutionen för odontologi är Margaret Sällberg Chen. Studierektors uppgift är bland annat att behandla frågor och ärenden med direkt anknytning till studierna.

Studieadministratör på forskarutbildningen är Heli Vänskä.