Jobba på institutionen för odontologi

Att arbeta hos oss innebär att du är med och medverkar till Karolinska Institutets vision – att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Tillsammans med oss får du vara med och skapa framtidens tandvård.

En attraktiv arbetsplats

Institutionen för odontologi är en arbetsplats för dig som är intresserad av att arbeta i en internationell miljö som präglas av variation, ständigt lärande och spännande karriärmöjligheter. Vi erbjuder en arbetsmiljö som kännetecknas av ett gott ledarskap, delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön. Hos oss möter du kollegor och studenter från hela världen med ett gemensamt mål, att bedriva och delta i medicinsk forskning och utbildning av toppkvalitet i ett internationellt perspektiv. Vår vision är att vara världsledande inom oral hälsa och faktum är att våra utbildningar topprankats sedan ämnet tandvård började rankas. (se QS Top Universities)

"Att få arbeta med forskning, klinik och undervisning ger en variation i yrkeslivet. Att ingå i ett globalt sammanhang är inspirerande."

Göran, professor, övertandläkare och avdelningschef

Bidra till nya betydande upptäckter

Vid Karolinska Institutet har en rad upptäckter gjorts som har förändrat världen. Av de åtta svenskar som hittills fått Nobelpriset i fysiologi eller medicin kommer fem från Karolinska Institutet. Inom tandvården är den absolut viktigaste upptäckten vid KI den som Yngve Eriksson gjorde på 1960-talet om fluorideringens stora betydelse för tandhälsan. Ett pionjärarbete som minskat hål i tänderna hos barn och ungdomar. På senare år har även forskare hos oss upptäckt att perifera gliaceller (en sorts nervceller) kan rekryteras som stamceller för både odontoblaster och pulpaceller och därmed medverka i tandutveckling och regeneration av tandvävnad.

Läs mer om betydande upptäckter vid KI

Samverka lokalt och globalt

Institutionen för odontologi har ett nära samarbete med KI:s universitetstandvård, som bland annat ger studenterna på tandläkar- och tandhygienistutbildningen den kliniska färdighetsträningen och bedriver högspecialiserad tandvård. Många av oss som är anställda på institutionen arbetar även till viss del på universitetstandvården.

Vidare samarbetar institutionen med bland annat med Region Stockholm, Folktandvården och Stockholms sjukhem. Här finns också ett stort internationellt utbyte både inom forskning och undervisning samt gästforskare och studenter från hela världen.

Läs mer om hur vi arbetar med internationalisering.

Arbetsmiljön viktig för oss

Institutionen för odontologi erbjuder en kreativ och stimulerande miljö där dina kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Vi värnar om vår arbetsplats och varandra. Därför står arbetsmiljöfrågor högt upp på vår agenda.

”Vi jobbar på en mycket trevlig, omväxlande och stor arbetsplats där vi aldrig glömmer bort individen och dennes välmående."

Giulia, administratör

Kompetens- och ledarskapsutveckling

Vid institutionen för odontologi har vi såväl bred som djup kompetens inom tandvårdsämnet och vi blir heller aldrig färdiglärda. Här kan du känna dig trygg med din kompetensutveckling, eftersom du ständigt har möjlighet att ta del av en olika utbildningar, workshops och annat som passar för just dina behov. Självklart gäller detta även dig som arbetar administrativt. Institutionens chefer erbjuds chefsutvecklingsprogram.

Vi värnar om hälsan, såklart

Vi vill främja hälsan hos våra medarbetare. Därför erbjuds alla medarbetare bland annat friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och gratis träning på det intilliggande gymmet Base. KI anordnar även olika hälsofrämjande evenemang, som alla medarbetare har möjlighet att delta vid.

Andra fördelar med att arbeta på KI

Som anställd hos oss får du såklart även ta del av KI:s generella erbjudanden och anställningsförmåner, exempelvis karriärservice, subventionerad massage och föräldralön.

Jobba på KI?

Läs gärna mer på KI:s medarbetarportal om att vara anställd på KI

Våra lediga tjänster

Nedan listas eventuella lediga tjänster vid institutionen. Se även jobba på universitetstandvården.

Lediga tjänster på institutionen för odontologi