Jobba på institutionen för odontologi

Att arbeta hos oss innebär att du är med och medverkar till Karolinska Institutets vision – att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Tillsammans med oss får du vara med och skapa framtidens tandvård.

En global arbetsplats med människan i centrum

Institutionen för odontologi är en arbetsplats för dig som är intresserad av att arbeta i en internationell miljö som präglas av variation, ständigt lärande och spännande karriärmöjligheter. Vi erbjuder en arbetsmiljö som kännetecknas av delaktighet, öppenhet, jämställdhet och mångfald samt omsorg om miljön. Hos oss möter du kollegor och studenter från hela världen med ett gemensamt mål, att bedriva och delta i medicinsk forskning och utbildning av toppkvalitet ur ett internationellt perspektiv. Faktum är att våra utbildningar topprankats sedan ämnet tandvård började rankas. (se QS Top Universities rankings in Dentistry)

"Att få arbeta med forskning, klinik och undervisning ger en variation i yrkeslivet. Att ingå i ett globalt sammanhang är inspirerande."

Göran, professor, övertandläkare och avdelningschef

Två kollegor står vid balkong och pratar
Foto: Erik Cronberg

Bidra till nya betydande upptäckter

Vid Karolinska Institutet har en rad upptäckter gjorts som har förändrat världen. Av de åtta svenskar som hittills fått Nobelpriset i fysiologi eller medicin kommer fem från Karolinska Institutet. Inom tandvården är den absolut viktigaste upptäckten vid KI den som Yngve Eriksson gjorde på 1960-talet om fluorideringens stora betydelse för tandhälsan. Ett pionjärarbete som minskat hål i tänderna hos barn och ungdomar. På senare år har även forskare hos oss upptäckt att perifera gliaceller (en sorts nervceller) kan rekryteras som stamceller för både odontoblaster och pulpaceller och därmed medverka i tandutveckling och regeneration av tandvävnad.

Läs mer om betydande upptäckter vid KI.

Samverka lokalt och globalt

Institutionen för odontologi har ett nära samarbete med KI:s universitetstandvård, som bland annat ger studenterna på tandläkar- och tandhygienistutbildningen den kliniska färdighetsträningen och bedriver högspecialiserad tandvård. Många av oss som är anställda på institutionen arbetar även till viss del på universitetstandvården.

Vidare samarbetar institutionen även regionalt och nationellt. Här finns också ett stort internationellt utbyte både inom forskning och undervisning samt gästforskare och studenter från hela världen.

Miljön och arbetsmiljön viktiga för oss

Institutionen för odontologi erbjuder en kreativ och stimulerande miljö där dina kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Vi värnar om vår arbetsplats och varandra. Därför står arbetsmiljöfrågor högt upp på vår agenda.

”Vi jobbar på en mycket trevlig, omväxlande och stor arbetsplats där vi aldrig glömmer bort individen och dennes välmående."

Giulia, administratör

Studenter och anställda hänger i en stång i campusgymmet Base
Foto: Anders Wiberg

Även miljöarbete står högt upp på vår agenda och är en naturlig del i vår vardag. Alla medarbetare involveras och har möjlighet att bidra i arbetet med hållbar utveckling. 

Läs mer om vårt miljöarbete.

Vi värnar om hälsan, såklart

Vi vill främja hälsan hos våra medarbetare. Därför erbjuds alla medarbetare bland annat friskvårdstimme, friskvårdsbidrag och gratis träning på det intilliggande gymmet Base. KI anordnar även olika hälsofrämjande evenemang, som alla medarbetare har möjlighet att delta vid.

Andra fördelar med att arbeta på KI

Som anställd hos oss får du såklart förmånligt kollektivavtal med en bra tjänstepension. Du får även ta del av och KI:s generella erbjudanden och anställningsförmåner, exempelvis föräldralön och generös semester.

Jobba på KI?

Läs gärna mer på KI:s medarbetarportal om att vara anställd på KI

Våra lediga tjänster

Nedan listas eventuella lediga tjänster vid institutionen. Se även jobba på universitetstandvården.

Lediga tjänster på institutionen för odontologi

AK
Innehållsgranskare:
Kicki Carlsson
2023-11-07