Om institutionen för odontologi och universitetstandvården

Våra utbildningar är internationellt topprankade - vi lockar studenter och forskare från världens alla hörn. Vår vision är att förbättra människors munhälsa och allmänna livskvalitet. Här på institutionen bedrivs både forskning och utbildning, på grund- och avancerad nivå, inom odontologi och tandhygien/munhälsa. Universitetstandvården driver en studentklinik som är öppen för allmänheten, där studenterna övar under handledning av erfarna lärare.

Forskning

På institutionen bedrivs bred forskning inom området munhälsa med målet att bidra till att förbättra människors munhälsa samt förebygga och behandla oral sjukdom.

KI Campus Syd i Huddinge erbjuder utmärkta möjligheter att bedriva odontologisk- och munhälsoforskning av högsta internationella standard. Forskningsanläggningen ANA Futura i världsklass rymmer banbrytande laboratorieinfrastruktur och är värd för fem institutioner på KI Campus Syd, inklusive odontologi. Närheten till forskningsanläggningen Neo, Centrum för bioinformatik och biostatistik (CBB), Karolinska Universitetssjukhuset (KS) i Huddinge och Södertörns högskola bidrar till att skapa en unik, kreativ, interaktiv och dynamisk miljö.

Våra utbildningar

Institutionen bedriver utbildning på grundnivå (kandidatnivå) och forskarnivå. Vi har idag cirka 500 studenter på grundnivå och 40 doktorander.

Utbildning på kandidatnivå

Merparten av vår utbildningsverksamhet sker på grundnivå inom i odontologi och tandhygien. Institutionen har även ansvar för fortsättningskurserna på tandhygienprogrammet, med särskilt fokus på tandlossning och implantatbehandlingar.

Utbildning på forskarnivå

Forskarutbildningen, med motsvarande fyra års heltidsstudier och därav följande doktorsexamen, är den högsta möjliga akademiska examen i Sverige. Institutionen för odontologi bedriver forskarutbildning i oral vetenskap, till vilken antagningen hanteras direkt av institutionen. Programmet omfattar 20 veckors formell utbildning och forskning under handledning av en av institutionens kliniska eller experimentella enheter.

Vill du veta mer? Besök vår engelska FAQ page about being international student and studying dentistry at KI

BL
Innehållsgranskare:
Kicki Carlsson
2024-03-22