Institutionen för odontologi värnar miljön

Institutionen för odontologi strävar efter att bedriva utbildning, forskning och tandvård i harmoni med utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Därför är vi miljöcertifierade.

Logotyp
Institutionen för odontologi och universitetstandvården är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2015. Foto: N/A

Vi är miljöcertifierade enligt den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Certifieringen omfattar både universitetstandvården och institutionen för odontologi. Den innebär att vi har ett strukturerat arbetssätt för att arbeta med ständig förbättring och minskning av vår negativa miljöpåverkan.

Certifikat för institutionen för odontologi och universitetstandvården

Vår miljöpolicy

Institutionen för odontologi och universitetstandvården vid Karolinska Institutet ska bedriva utbildning, forskning och tandvård som sker i harmoni med utvecklingen mot ett hållbart samhälle. För att uppnå detta ska institutionen för odontologi och universitetstandvården:

  • utbilda och engagera studenter och personal i miljöfrågor samt informera om institutionens, universitetstandvårdens och Karolinska Institutets miljöarbete
  • bedriva ett miljöarbete som förebygger och minskar den samlade miljöbelastningen med fokus på verksamhetens miljöpåverkan
  • väga in miljöhänsyn i verksamheten där så är relevant
  • ställa miljökrav vid upphandling och inköp
  • betrakta lagar, förordningar och andra krav som en miniminivå i miljöarbetet
  • ha ett miljöarbete som präglas av ständig förbättring.
RB
Innehållsgranskare:
Kicki Carlsson
2024-02-08