Katy Earle Salmela

Katy Earle Salmela

Forskningsadministratör
Telefon: +46852488024
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 8, 14104 Huddinge
Postadress: OF Odontologi, OF Kansliet för grund- och forskarutbildning, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Mitt huvudsakliga arbete är som forskarutbilningsadministratör på Institutionen för odontologi. Jag arbetar även med kvalitetssäkring av grundutbildningen på tandläkarprogrammet.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI