Organisation och ledning för institutionen för odontologi

Institutionen för odontologi och universitetstandvården har ett välfungerande samarbete tack vare en gemensam ledning och många gemensamma medarbetare.

Organisationskarta som visar en ledning med två olika organisationer: institutionen för odontologi och universitetstandvården. Den första med fem avdelningar, varav två består av stödverksamheter. Den andra består av en stödenhet och sju kliniker.
Organisationskarta över institutionen för odontologi och universitetstandvården som delar ledning. Foto: N/A

Avdelningar och enheter på institutionen för odontologi

Institutionen för odontologi har förutom sina två stödavdelningar tre avdelningar med två enheter vardera:

 • avdelningen för orala sjukdomar
  • enheten för kariologi och endodonti
  • enheten för oral hälsa och parodontologi
 • avdelningen för oral diagnostik och rehabilitering
  • enheten för oral diagnostik och kirurgi
  • enheten för oral rehabilitering
 • avdelningen för ortodonti och pedodonti
  • enheten för ortodonti
  • enheten för pedodonti.

Stödavdelningarna är avdelningen för administration och kansliet för grund- och forskarutbildning. Administrationen består av enheterna ekonomienheten, HR-enheten, IT-enheten samt enheten för service och underhåll. 

Kliniker inom universitetstandvården

Universitetstandvården har sju kliniker och en stödenhet:

 • kliniken för oral diagnostik
 • kliniken för prevention och sjukdomsbehandling
 • kliniken för oral rehabilitering
 • kliniken för tandreglering
 • kliniken för barn- och ungdomstandvård
 • specialistkliniken
 • lärarkliniken
 • klinikstöd

Ledningsgruppen för institutionen för odontologi och universitetstandvården

 • Bodil Lund, professor och prefekt
 • Patricia de Palma, tandvårdschef
 • Jörgen Johansson, HR-chef
 • Åsa Diberius, administrativ chef
 • Georgios Tsilingaridis, biträdande lektor, biträdande prefekt och chef för avdelningen för ortodonti och pedodonti
 • George Belibasakis, professor, forskningsansvarig och chef för avdelningen för orala sjukdomar
 • Margareta Hultin, universitetslektor och grundutbildningsansvarig
 • Malin Ernberg, professor och chef för avdelningen för oral diagnostik och rehabilitering

Ledningsrådet för institutionen för odontologi och universitetstandvården

Ledningsrådets uppgift är att ge återkoppling till ledningen från verksamheten och att verka rådgivande. Där diskuteras aktuella händelser och ges återkoppling och synpunkter. Möten hålls en gång per månad.

Ordförande

Bodil Lund, professor och prefekt

Ledamöter

 • Åsa Diberius, administrativ chef
 • Margareta Hultin, universitetslektor och grundutbildningsansvarig
 • Patricia De Palma, tandvårdschef
 • George Belibasakis, professor, forskningsansvarig och chef för avdelningen för orala sjukdomar
 • Malin Ernberg, professor och chef för avdelningen för oral diagnostik och rehabilitering
 • Georgios Tsilingaridis, biträdande lektor, biträdande prefekt och chef för avdelningen för ortodonti och pedodonti
 • Karin Garming-Legert, adjunkt och programdirektor för tandläkarprogrammet
 • Annsofi Johannsen, lektor och programdirektor för tandhygienistprogrammet
 • Margaret Sällberg Chen, professor och studierektor för forskarutbildningen
 • Jörgen Johansson, HR-chef
 • Dana Samiean, studentrepresentant
 • Jesper Dalum, doktorandrepresentant
 • Sara Malmström, sekreterare
 • Johanna Bylund, kommunikatör