Skip to main content

Organisation och ledning för institutionen för odontologi

Institutionen för odontologi och universitetstandvården har ett välfungerande samarbete tack vare en gemensam ledning och många gemensamma medarbetare.

Organisationskarta över institutionen för odontologi och universitetstandvården

Avdelningar och enheter på institutionen för odontologi

Institutionen för odontologi har förutom stödavdelningarna, avdelningen för administration och kansliet för grund- och forskarutbildning, tre avdelningar med två enheter vardera:

 • Avdelningen för orala sjukdomar
  • Enheten för kariologi och endodonti
  • Enheten för parodontologi
 • Avdelningen för oral diagnostik och rehabilitering
  • Enheten för oral diagnostik och kirurgi
  • Enheten för oral rehabilitering
 • Avdelningen för ortodonti och pedodonti
  • Enheten för ortodonti
  • Enheten för pedodonti

Avdelningen för administration består av enheterna ekonomienheten, personalenheten, IT-enheten samt enheten för service och underhåll. 

Kliniker inom universitetstandvården

Universitetstandvården har sex kliniker och en stödenhet:

 • Kliniken för oral diagnostik
 • Kliniken för prevention och sjukdomsbehandling
 • Kliniken för oral rehabilitering
 • Kliniken för tandreglering
 • Kliniken för barn- och ungdomstandvård
 • Specialistkliniken
 • Klinikstöd

Ledningsgruppen för institutionen för odontologi och universitetstandvården

Ordförande

Mats Trulsson, professor och prefekt

Ledamöter

 • Åsa Diberius, administrativ chef
 • Margareta Hultin, universitetslektor, grundutbildningsansvarig
 • Åsa Bergholm, tandvårdschef
 • George Belibasakis, professor och chef för avdelningen för orala sjukdomar
 • Malin Ernberg, professor, forskningsansvarig och chef för avdelningen för oral diagnostik och rehabilitering
 • Georgios Tsilingaridis,biträdande lektor och chef för avdelningen för ortodonti och pedodonti
 • Karin Garming-Legert, adjunkt och programdirektor för tandläkarprogrammet
 • Annsofi Johannsen, lektor och programdirektor för tandhygienistprogrammet
 • Margaret Sällberg Chen, lektor och studierektor för forskarutbildningen
 • Jörgen Johansson, personalchef
 • Jesper Ruda, studentrepresentant
 • Miriam Majster, doktorandrepresentant
 • Anna Manfredsson, kommunikatör och sekreterare