Organisation och ledning för institutionen för odontologi

Institutionen för odontologi och universitetstandvården har ett välfungerande samarbete tack vare en gemensam ledning och många gemensamma medarbetare.

organisationsschema över odontologi och universitetstandvården
organisationsschema odontologi och universitetstandvården Foto: N/A

Avdelningar på institutionen för odontologi

 • Kariologi och endodonti
 • Oral hälsa och parodontologi
 • Oral diagnostik och kirurgi
 • Oral rehabilitering
 • Ortodonti
 • Pedodonti

Stödavdelningarna är avdelningen för administration och kansliet för grund- och forskarutbildning. Administrationen består av enheterna ekonomienheten, HR-enheten, IT-enheten samt enheten för service och underhåll. 

Kliniker inom universitetstandvården

Universitetstandvården har sex kliniker och en stödenhet:

 • kliniken för prevention och sjukdomsbehandling
 • kliniken för oral rehabilitering
 • kliniken för tandreglering
 • kliniken för barn- och ungdomstandvård
 • specialist-och lärarkliniken
 • kliniken för odontologisk radiologi
 • klinikstöd

Ledningsgrupp – institutionen för odontologi och universitetstandvården

 • Bodil Lund, professor och prefekt
 • Patricia De Palma, tandvårdschef
 • Åsa Diberius, administrativ chef
 • Georgios Tsilingaridis, biträdande lektor, biträdande prefekt och chef för avdelningen för pedodonti
 • Georgios Belibasakis, professor, forskningsansvarig, huvudansvarig internationalisering och chef för avdelningen för oral hälsa och parodontologi
 • Karin Garming-Legert, adjunkt, grundutbildningsansvarig

Ledningsråd – institutionen för odontologi och universitetstandvården

Ledningsrådets uppgift är att ge återkoppling till ledningen från verksamheten och att verka rådgivande. Där diskuteras aktuella händelser och ges återkoppling och synpunkter.

Ordförande

Bodil Lund, professor och prefekt

Ledamöter

 • Nikita Maluenda, klinisk handledare
 • Eija Gillberg, tandsköterskerepresentant
 • Annsofi Johannsen, programdirektör tandhygienister
 • Michelle Lau, lärarrepresentant tandhygienistprogram
 • Nikolaos Christidis, programdirektör tandläkarprogram
 • Peggy Näsman, lärarrepresentant tandläkarprogam
 • Nadia Welander, ST-representant
 • Jesper Dalum, doktorandrepresentant
 • Joannis Grigoriadis, chefsrepresentant
 • Petra Waters, studentrepresentant
 • Kåre Buhlin, studierektor forskarutbildning
 • Sara Malmström, sekreterare
 • Kicki Carlsson, kommunikatör
 • Maria Roos, representant administration/administratörer
BL
Innehållsgranskare:
Sara Malmström
2024-02-21