Grundutbildning vid institutionen för klinisk neurovetenskap

Utbildning

Institutionen för Klinisk Neurovetenskap är en av KIs tyngsta utbildningsinstitutioner.

Huvudet och hjärnan är ett gemensamt fokus för vår forskning och därmed blir även vår utbildning huvudsakligen inriktad mot dessa områden.

Några av institutionens mest omfattande utbildningsuppdrag är ansvaret för fyra av Karolinska Institutets utbildningsprogram; Optikerprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk optometri, Psykologprogrammet och Psykoterapeutprogrammet, samt Tema 5 på Läkarprogrammet. 

Utöver detta har vi ansvar för eller är på andra sätt delaktiga i andra kurser och moment på Läkarprogrammet och flera av KIs övriga program. Institutionen håller även i ett antal fristående kurser, samt genomför en stor andel av KIs uppdragsutbildningar. Mer om dessa utbildningar hittar du på respektive avdelnings hemsida: Centrum för psykiatriforskning, avdelningen för psykologi, avdelningen för ögon och syn och avdelningen för försäkringsmedicin

Organisation av utbildningen vid CNS

Besluts- och delegationsordning UN CNS

Läkarprogrammet Tema 5 - kursen Neuro, sinnen och psyke

Kursen som ges på Läkarprogrammets nionde termin och utgör programmets Tema 5, syftar till att studenten utifrån primär- och specialistvårdsperspektiv ska bredda och fördjupa sin medicinska kompetens med ämnesområdena neurologi, oftalmologi, oto-rhino-laryngologi, psykiatri/beroendelära och rehabiliteringsmedicin.

Till kursen

Magisterprogrammet i klinisk optometri 

Magisterprogrammet i klinisk optometri vänder sig till legitimerade optiker med kontaktlinsbehörighet eller legitimerad sjuksköterska med påbyggnad inom ögonsjukvård. Efter examen kan du arbeta med diagnostik av ögonsjukdomar, avancerade optometriska och oftalmologiska undersökningsmetoder, undersökningar av barn och behandling av samsynsproblem.

Till magisterprogrammet i klinisk optometri

Optikerprogrammet

Optikern är specialist på människans seende. Många människor med ögonbesvär besöker i första hand en optiker. En optiker arbetar vanligen i en optikerbutik, som legitimerad optiker. Optikerns tjänster tas också i anspråk av företag med synkrävande arbetsplatser som t.ex bildbehandling, bil- och flygindustrin eller inom ögonsjukvården och på syncentraler inom landsting.

Till optikerprogrammet

Psykologprogrammet

Psykologi är vetenskapen om människans beteende, upplevelser, tankar och känslor. Många av de frågor som psykologin vill besvara har följt människan under lång tid: Hur skapar vi, genom våra sinnen, en bild av världen? Hur ska vi leva för att må bra? Hur påverkas beteendet av arv och miljö? Hur kan man minska våld och aggression?

Till psykologprogrammet

Psykoterapeutprogrammet

Psykoterapi kan bota eller lindra många psykiska sjukdomar och problem som allvarligt försvårar eller begränsar livsmöjligheterna. Psykoterapeuten utreder och behandlar psykologiska problem. De kan yttra sig som relationsproblem, identitetsproblem, depressioner, ångestproblem, missbruk med mera.

Till psykoterapeutprogrammet

Uppdragsutbildning

Uppdragsutbildningar ges inom institutionens ämnesområden som Ögon och syn, Psykiatri, Försäkringsmedicin, Neuro, Psykoterapi och Psykologi. Närmare information e-post: uppdragsutbildning@ki.se

Poänggivande uppdragsutbildningar vid CNS – så här går kursplanearbetet till

Taxonomisk stege

Utvärdering av poänggivande uppdragsutbildningar

Uppdragsutbildningar vid CNS utvärderas via KIs 5 generella utvärderingsfrågor. Utöver deltagarnas kursvärdering ska kursansvarig fylla i en kursanalys och skicka till UN CNS kursråd, un@cns.ki.se.

MN
Innehållsgranskare:
2023-12-01