Utbildningsadministratörer på CNS

Avd. för Psykologi

Psykologprogrammet

Elin Uddenstig, tel: 08-524 824 24, e-post: elin.uddenstig@ki.se
Rosanne Häggman tel: 08-524 824 68, e-post: rosanne.haggman@ki.se

Uppdragsutbildning, fristående kurser, övriga program

Johanna Olsson, e-post: johanna.olsson@ki.se

Avd. för Ögon och syn

Optikerprogrammet

Jaana Johansson, tel: 08-672 30 98, e-post: jaana.johansson@ki.se

Magisterprogrammet i klinisk optometri, läkarprogrammet, uppdragsutbildning, fristående kurser

Maria Persson, tel: 08-672 36 65, e-post: maria.persson@ki.se

Centrum för psykoterapiforskning, inklusive KCP

Psykoterapeutprogrammet

Programadministratör
Mariana Raneva Ivanova, tel: 070-187 126, e-post: mariana.raneva.ivanova@ki.se

Teknik- och systemansvarig 
Katarina Back, e-post: katarina.back@ki.se

Fort- och vidareutbildning; uppdragsutbildning, fristående kurser

Hanna Eriksson, e-post: hanna.c.eriksson@regionstockholm.se
Katarzyna Kumanowska, e-post: katarzyna.kumanowska@ki.se, tel: 070-001 14 41
Danielle Talaee Mofrad, e-post: danielle.talaee.mofrad@ki.se
Xiangwei Zhu, e-post: xiangwei.zhu@ki.se
Ronny Mattsson, e-post: ronny.mattsson@ki.se
Mattias Olsson, e-post: mattias.d.olsson@regionstockholm.se
Johanna Eriksson, e-post: johanna.eriksson.2@ki.se
Lina Collsiöö, e-post: lina.collsioo@ki.se
Maria Jansson, e-post: maria.jansson@ki.se
Sarah Thylén, e-post: sarah.thylen@ki.se
Anna Rågmo, e-post: anna.ragmo@ki.se
Anja Sedman, e-post: anja.sedman@ki.se

Läkarprogrammet, se separat rubrik

Avd. för Neuro

Fristående kurs

Nilla Karlsson, tel: 08-524 868 97, e-post: nilla.karlsson@ki.se

Läkarprogrammet, se separat rubrik

Avd. för Försäkringsmedicin

Annika Evolahti, tel: 08 524 832 19, e-post: annika.evolahti@ki.se

Läkarprogrammet

Neuro på NSP-kursen, Huddinge
Caroline Svedenås, tel: 08-585 870 38, e-post: caroline.svedenas@ki.se
Eva-Carin Jacobsson, tel: 08-585 830 42, e-post: eva‑carin.jacobsson@ki.se

Neuro på NSP-kursen, Solna
Marie-Louise Toresson Wingårdh, tel: 08-517 747 64, e-post: marie‑louise.toresson‑wingardh@regionstockholm.se 

Psykiatri på NSP-kursen, Solna
Susanna Kron, e-post: susanna.kron@ki.se

Psykiatri på NSP-kursen, Huddinge
Isabelle Spata, e-post  isabelle.spata@ki.se
Linda Silversparf, e-post linda.silversparf@ki.se

Psykiatri på NSP-kursen, S:t Göran
Ingela Malmsjö, tel: 08-123 492 85, e-post: ingela.malmsjo@ki.se

Beroende på NSP-kursen
Karin Eriksson, e-post: karin.eriksson@ki.se

Ögon på NSP-kursen 
Maria Persson, tel: 08-672 36 65, e-post: maria.persson@ki.se

Barn- och ungdomspsykiatri (SVK-kurs), samt delmomentet Barn- och ungdomspsykiatri på T10 (2LK111, momentet Utveckling)
Anna Rågmo, e-post: anna.ragmo@ki.se

Neurokirurgi (SVK-kurs)
Helena Martinelle, tel: 08-123 722 77, e-post: helena.martinelle@ki.se

Forskarutbildning

Alexandre Beckman, tel: 08-524 832 37, e-post: alexandre.beckman@ki.se

Ann Hagerborn
2024-04-09