Utbildning Neuro

Undervisningen utgör en viktig del av verksamheten inom neurosektionen. Vi arbetar tillsammans inom utbildningen av läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och biomedicinare.

Lärararbetet genomsyrar den kliniska vardagen och här utgör de kliniska docenterna en kraftfull stomme i verksamheten.

Docenterna är erfarna kliniska forskare som genomgått lärarutbildning vid KI och som tillsammans med professionerna vid universitetssjukhuset utvecklar studenternas kunskaper och färdigheter.

Program och utbildningar

 

Vi undervisar på:

*kurser med egen examination

Sammanfattningsvis utgör undervisningen en stor del av vår verksamhet och våra medarbetare har ett djupt engagemang i undervisningsfrågor. Pedagogiskt utvecklingsarbete pågår och det pedagogiska innehållet i undervisningen synkroniseras i möten mellan landets universitet.

Kontakt

Momentansvarig / Studierektor Solna

Professor/överläkare

Lou Brundin

Enhet: Neuro Brundin

E-post: Lou.Brundin@ki.se

 

Kursadministratör Solna

Marie-Louise Wingårdh

Telefon: 08-517 747 64

E-post: marie-louise.toresson-wingardh@sll.se

 

Momentansvarig / Studierektor Huddinge

Adjungerad lektor/läkare

Caroline Ingre

Enhet: Neuro

E-post: caroline.ingre@ki.se

 

Kursadministratör Huddinge

Läkarprogrammet T9, Neurologi Huddinge

Eva Jacobsson

Telefon: 08-585 830 42

E-post: eva-carin.jacobsson@sll.se

 

Nilla Karlsson
2024-05-16