Utbildning inom ögon och syn

Sektionen för ögon och syn ansvarar för utbildning inom ögon och syn på olika nivåer och på flera olika utbildningsprogram. Utöver det håller sektionen i fristående kurser samt genomför uppdragsutbildningar.

En stor del av utbildningen är verksamhetsförlagd vid S:t Eriks Ögonsjukhus

Grundnivå

Sektionen ansvarar för delmomentet oftalmologi i kursen Neuro, sinnen och psyke för studenterna vid läkarprogrammet.

Grundutbildning till optiker äger rum inom Institutionen för klinisk neurovetenskap och sektionen ansvarar för två tredjedelar av undervisningen.

Sektionen organiserar även kliniska rotationer för utbytesstudenter.

Magisternivå

Sektionen ansvarar för hela magisterutbildningen i klinisk optometri

Forskarnivå

Vid sektionen finns cirka 20 doktorander som går utbildning på forskarnivå. Under sin forskarutbildning arbetar doktoranderna med ett eller flera forskarprojekt som är knutna till området ögon och syn.

Uppdragsutbildning

Sektionen ansvarar för uppdragsutbildningarna Oftalmologi för sjuksköterskor och Barnoftalmologi och ortoptik för ögonsjuksköterskor.

Länkar

Klinisk neurovetenskapOftalmologi