Utbildning inom Ögon och syn

Avdelningen för Ögon och syn ansvarar för utbildning inom ögon och syn på olika nivåer och på flera olika utbildningsprogram. Utöver det håller avdelningen i fristående kurser samt genomför uppdragsutbildningar.
En stor del av utbildningen är verksamhetsförlagd vid S:t Eriks Ögonsjukhus.

Grundnivå

Avdelningen ansvarar för delmomentet oftalmologi i kursen Neuro, sinnen och psyke för studenterna vid läkarprogrammet.

Grundutbildning till optiker äger rum inom Institutionen för klinisk neurovetenskap och sektionen ansvarar för två tredjedelar av undervisningen.

Avdelningen organiserar även kliniska rotationer för utbytesstudenter.

Magisternivå

Avdelningen ansvarar för hela magisterutbildningen i klinisk optometri.

Forskarnivå

Vid avdelningen finns cirka 20 doktorander som går utbildning på forskarnivå. Under sin forskarutbildning arbetar doktoranderna med ett eller flera forskarprojekt som är knutna till området ögon och syn.

Uppdragsutbildning

Avdelningen ansvarar för uppdragsutbildningarna Oftalmologi för sjuksköterskor, Diabetesögonsjukvård och fotografisk diagnostik Diagnostisk Optometri och Glaukom diagnostik och behandling