Skip to main content

Marianne Bernadotte Centrum

Marianne Bernadotte Centrum för barnoftalmologi och dyslexi är ett forskningscentrum inom Karolinska Institutet med syfte att främja och stödja forskningen inom barnögonvård och dyslexi.

Det långsiktiga målet är att bibehålla eller förbättra livskvaliteten hos barn med nedsatt synförmåga eller inlärningssvårigheter.

MBC - en översikt

Uppdrag: Stödja forskning för att hitta bättre metoder och lösningar som kan hjälpa barn som drabbas av synrubbningar, ögonsjukdomar och dyslexi och därmed förbättra vård och behandling.

Bakgrund: MBC, tidigare Bernadottelaboratoriet, bildades år 1990 då KI tog beslutet att samla all forskning och utbildning inom barnögonområdet till dåvarande Huddinge Universitetssjukhus.

Aktiva forskningsområden: 5

Antal personer inom MBC: 18

Forskningsdiscipliner: Oftalmologi, barnoftalmologi, datorlingvistik, optometri, synperception.

Organisation

MBC drivs av professor Jan Ygge och professor emeritus Gunnar Lennerstrand. MBC förvaltas av (sektionen för ögon och syn vid) Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS) vid Karolinska Institutet.

Kontakt

Telefon: 08-524 800 00 (vx)
Fax: 08-31 11 01
Adress: Karolinska Institutet
Institutionen för klinisk neurovetenskap
Sektionen för ögon och syn
Marianne Bernadotte Centrum
S:t Eriks Ögonsjukhus 
Polhemsgatan 50
112 82 Stockholm
 
Besöksadress: Polhemsgatan 56, 1 tr
112 82 Stockholm