Katarakt

Katarakt betyder gråstarr, men vi forskar inte bara om gråstarr utan även om barnögonsjukdomar, ögonfynd vid Marfans syndrom och glaukom (grön starr). Vi bedriver forskning om olika intraokulära linser som inplanteras i ögat vid gråstarrskirurgi, för att förbättra kvaliteten vid och resultaten efter gråstarrskirurgi. Vi använder också data från det nationella kataraktregistret för detta ändamål. Forskargruppsledare är forskare/överläkare Stefan Löfgren.

Efter gråstarrsoperationen får man en lättare inflammation i ögat som brukar behandlas med ögondroppar. Vi har precis påbörjat studier av ett nytt ögonläkemedel som kanske kan förenkla denna behandling betydligt. Detta vore en fördel då många av gråstarrspatienterna är äldre och har svårt att få in dropparna i ögonen.

Barn med synnedsättning på ett öga på grund av brytningsfel eller skelning kan behöva täcka för det friska ögat för att träna upp det sämre ögat. Vi bedriver studier i hur lång tid och hur mycket barnen behöver behandlas.

Barn med juvenil idiopatisk artrit kan få inflammation i ögat, så kallad uveit. Hos dessa barn ger det tyvärr inga smärtsamma symtom och sjukdomen kan därför ha gått långt innan man upptäcker den. Stor skada kan då vara skedd vilket kan vara synhotande för barnen. Dessa barn screenas därför regelbundet hos ögonläkare, om man upptäcker uveit är den ofta svårbehandlad. I ett projekt studerar vi dessa patienter, hur de reagerar på olika behandlingar med mera. Vi ska också utöka barnreumaregistret till att omfatta en del för ögon. så att man kan följa uveitaktiviteten över tid lättare.

Patienter med Marfans syndrom (länk till Socialstyrelsen) får inte sällan ögonproblem i form av att ögats lins kommer på sned. Detta och andra ögonfynd studerar vi hos dessa patienter. Gruppen bedriver också forskning kring glaukom, eller grön starr, hos vuxna och barn. Vi tittar då på effekten av olika behandlingar med mera.

Forskningsprojekt

  • Gråstarr - intraokulära linser
  • Gråstarr - registerstudier
  • Gråstarr - ny postoperativ behandling
  • Barnögonsjukdomar
  • JIA och uveit
  • Ögonfynd vid Marfans syndrom
  • Glaukom (grön starr)

Utvalda publikationer

Measuring corneal hysteresis: threshold estimation of the waveform score from the Ocular Response Analyzer.
Ayala M, Chen E
Graefes Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2012 Dec;250(12):1803-6

Study of possible predictors associated with self-assessed visual function after cataract surgery.
Rönbeck M, Lundström M, Kugelberg M
Ophthalmology 2011 Sep;118(9):1732-8

Increased risk of cataract among 28,000 patients with celiac disease.
Mollazadegan K, Kugelberg M, Lindblad BE, Ludvigsson JF
Am. J. Epidemiol. 2011 Jul;174(2):195-202

Randomized evaluation of spectacles plus alternate-day occlusion to treat amblyopia.
Agervi P, Kugelberg U, Kugelberg M, Simonsson G, Fornander M, Zetterström C
Ophthalmology 2010 Feb;117(2):381-7

Forskargruppsledare

Stefan Löfgren

Forskargruppsledare, Anknuten till forskning
Löfgren/Kugelberg
K8 Klinisk neurovetenskap

Gruppmedlemmar

Oran Abdiu Forskarstuderande

Enping Chen Anknuten

Sara De Lima Forskarstuderande

Mario A. Economou Anknuten

Emma Friling Forskarstuderande

Magnus Grimfors Forskarstuderande

Per Montan Anknuten

Laurence Querat Forskarstuderande

Behrad Samadi Forskarstuderande

Branka Samolov Anknuten

Maria Kugelberg Anknuten till forskning