Kontakta Avdelningen för Ögon och syn

Det finns inget telefonnummer till Avdelningen för Ögon och syn.
På KI.se finns mejladress/telefonnummer till anställda och anknutna.
Besöksadress: Eye Center Of Excellence, Eugeniavägen 12 Solna

Kontakta S:t Eriks Ögonsjukhus om du söker ögonsjukvård
08-123 230 00

Maria Persson
2023-11-13